ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κλίση του επιθέτου της νέας ελληνικής
με την τεχνική βοήθεια του Νίκου Κασσελούρη

 

Δεν περιλαμβάνονται τα οξύτονα επίθετα σε -ός, -ή, -ό (π.χ. καλός, -ή, -ό),
και τα προπαροξύτονα σε -ος, -η, -ο (π.χ. όμορφος, -η, -ο)

Ξεκίνα να γράφεις το επίθετο στο παρακάτω πλαίσιο

 

 
Αρσενικό
  Ενικός Πληθυντικός
 ον  
γε  
αι  
κλ  
Θηλυκό
  Ενικός Πληθυντικός
 ον  
γε  
αι  
κλ  
Ουδέτερο
  Ενικός Πληθυντικός
 ον  
γε  
αι  
κλ  

 

Σύμφωνα με τα κλιτικά παραδείγματα της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα