Σύνδεσμοι


Σύνδεσμοι που αφορούν το μάθημα


Βοηθητικά, για την αναζήτηση πληροφορίας


Λογισμικά
  • OpenOffice, για κείμενα, παρουσιάσεις, επεξεργασία στατιστικών δεδομένων

  • 7 zip, για συμπίεση/αποσυμπίεση αρχείων και φακέλων

  • Avast, ελεύθερο και αξιόπιστο αντιϊικό

  • Mozilla Firefox, φυλλομετρητής ιστοσελίδων

  • Foxit Reader, για την ανάγνωση αρχείων pdf

  • Gimp, για την επεξεργασία αρχείων εικόνας

  • Audacity, για την επεξεργασία αρχείων ήχου

  • sxoleio.eu, κατάλογος με ελεύθερα λογισμικά
ΕΙΚΟΝΕΣ: παρασκηνίου από το NASSMC και λογότυπο από το Cool Text

Τελευταία Ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2012
Last Update: 15 Jenuary 2012