Το μάθημα αυτό υποστηρίζει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 3ης Συστάδας (Μαθηματικοί-Πληροφορικοί-Οικονομίας/Διοίκησης) που πραγματοποιείται στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία».