ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Σε αυτή τη σελίδα βρίσκονται αναρτημένα πολλά έγγραφα και νόμοι που είναι χρήσιμα στους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Σχολείων, αλλά και στους συναδέλφους όλους. Μπορείτε να τα εκτυπώσετε και να τα συμπληρώσετε με το στυλό ή να τα επεξεργαστείτε πρώτα με word. Η σελίδα αυτή συνεχώς θα συμπληρώνεται με νέα έγγραφα και νόμους  Θα σας παρακαλούσα να μας στείλετε τις παρατηρήσεις σας και άλλα δικά σας έγγραφα τα οποία θα αναρτούνται εδώ σε αυτή τη σελίδα για ελεύθερη χρήση από όλους.

ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΝΤΥΠΑ

Αθλητική ταυτότητα μαθητή

Αίτηση για αναρρωτική άδεια

Αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση για κανονική άδεια

Αίτηση για μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση για οριστική τοποθέτηση από διάθεση

Αίτηση για πρόσληψη καθαρίστριας

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών

Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας

Αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο

Αίτηση μετεγγραφής μαθητή

Ανακοίνωση για τον αγιασμό και την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας

Αποδεικτικό μετεγγραφής

Ατομικό Πληροφοριακό Δελτίο Μαθητή

Βεβαίωση φοίτησης μαθητή

Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη 1

Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη 2

Δήλωση Ν. 105

Διδακτικό ωράριο Εκπ/κών και τμήματα διδασκαλίας

Εξουσιοδότηση

Έντυπα λήξης σχολικού έτους

Έντυπα υπερωριών

Κατάσταση Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Πιστοποιητικό Εξωσχολικής Χρήσης

Πρακτικό Εκδρομής

Πρακτικό Εκδρομής 2

Πρακτικό Παράδοσης Παραλαβής

Πρακτικό  Παραλαβής Έργου

Πρόγραμμα Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου

Πρόγραμμα Ολοήμερου

Στατιστικός Πίνακας μαθητικού και Εκπ/κού Δυναμικού

Σύμβαση μίσθωσης έργου Καθαρίστριας

Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού

Υπεύθυνη Δήλωση Οικογενειακής παροχής

Φύλλο Ελέγχου

Ώρες που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα

ΝΟΜΟΙ

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας

Ν. 1586_ 85

Π.Δ. 398_95

Π.Δ. 100_97

Π.Δ. 50_96

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές - μετεγγραφές, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελματικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη για απόσπαση σε σχολικές μονάδες και σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού για το σχολ. έτος 2008-2009

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και ένταξη στο μητρώο Κέντρων Στήριξης της Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) Β΄ Επιπέδου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

 

 

 

Αρχική