Ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας etwinning

.....1,   ....2, ....3, ....4, ....5

Εθνικές ετικέτες ποιότητας etwinning

.....1,   ....2, ....3, ....4, ...5, ....6,  ....7, ....8

 
2011-2012 «H ιστορία του Σχολείου μου» - SITE 2015-2016 "Eratosthenes 2015" & SITE
2012-2013 "Traditionelle Spiele"   &  SITE 2015-2016  "bridges connect" & SITE & SITE
2012-2013 "Christmas Interactive Dictionary"SITE 2015-2016 "Traditional games around the world"& SITE
2013-2014 "OUR COUNTRY"& SITE 2015-2016 "Διασχολική Εφημερίδα : Ζούμε - Δρούμε - Αρθρογραφούμε"& SITE
2013-2014 "Xmas cards and traditions"& SITE 2015-2016 "eTwinning tree" & SITE
2013-2014 "THROUGH MY EYES" & SITE 2015-2016 "CHRISTMAS yesterday and today" & SITE
2013-2014  "Yes to Equality, Yes to Brotherhood and Yes to Peace" & SITE 2016-2017 "The swallow is a refugee or an immigrant?"& SITE
2014-2015 "Digital tales - Ψηφιακά παραμύθια του τόπου μας" & SITE 2017-2018 "Welcome to our feasts' world" & SITE
2014-2015 "The world of mushrooms"& SITE & SITE 2017-2018  "Mαγευτικά παραμυθοταξίδια στην Ευρώπη!"& SITE