Ενότητα 3   ΑΕΡΑΣ

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Βασικά  θέματα

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Εκπαιδευτικό υλικό

·   Να μάθουν να εκφράζουν τις ιδέες τους και εάν είναι αναγκαίο να τις αναμορφώνουν.

·     Να  γνωρίζουν ότι ο αέρας έχει βάρος.

·    Να μπορούν να

υπολογίζουν το βάρος μιας ποσότητας αέρα βασιζόμενοι στον όγκο και στην πυκνότητα

 

Ο αέρας

έχει βάρος

·       Οι σχετικές έρευνες δείχνουν ότι ανάμεσα στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών – όχι μόνο των Ελλήνων – είναι ότι « ο αέρας δεν έχει βάρος»

·       Ανάδειξη της ιδέας των μαθητών «ότι ο αέρας δεν έχει βάρος»

·       Οι μαθητές σε φύλλο εργασίας προβλέπουν, απαντώντας σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το βάρος του αέρα της αίθουσας.

 

·       Ανατροπή της προϋπάρχουσας ιδέας με πείραμα επίδειξης.

·       Υπολογίζουν το βάρος του αέρα της αίθουσας τους με δεδομένες τις διαστάσεις της και την τιμή της πυκνότητας του αέρα. Εργασία για το σπίτι

Ψηφιακό σχολείο: Υποστηρικτικό υλικό Φυσική  Γυμνασίου

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

 

Τα ημισφαίρια του Μαγδεβούργου

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/guide/guide_11.html

 

 

 

 

 

·   Να κατανοήσουν ότι ο στατικός αέρας «σπρώχνει» την επιφάνεια  κάθε αντικειμένου ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της   

·   Να σχεδιάζουν τις

πιεστικές δυνάμεις στις επιφάνειες πειραματικών συσκευών.

§   Να είναι σε θέση

να σχηματοποιούν μία πειραματική διάταξη και να σχεδιάζουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα τμήμα της.

·    Να  καλλιεργήσουν  την αφαιρετική τους ικανότητα.

Ο αέρας «σπρώχνει»

ακόμα κι όταν

δεν φυσά Ατμοσφαιρική πίεση

 

·      Ο διδάσκων εκτελεί πειράματα  για να αναδείξει την ύπαρξη ατμοσφαιρικής πίεσης μέσα από την εμπειρία του « ο αέρας σπρώχνει όλα τα αντικείμενα».

α. Σκεπάζει με μια  καρτ ποστάλ ένα ποτήρι γεμάτο με νερό και το αναστρέφει. Επιλέγει κάποια από τα παρακάτω ή άλλα που εκείνος κρίνει.

β. Πάνω σε τραπέζι στρώνουμε καλά εφημερίδες. Ανάμεσα στο τραπέζι και τις εφημερίδες βάζουμε πλαστικό χάρακα. Χτυπώντας το άκρο του χάρακα που εξέχει δεν ανασηκώνονται οι εφημερίδες.

γ. Ένας  τενεκές από λαμαρίνα, αφαιρείται  ο αέρας και  ο τενεκές τσαλακώνεται σα να ήταν από χαρτί.  Χρήση βίντεο.

·      Ο διδάσκων παρουσιάζει το ιστορικό πείραμα  Otto Von Guericke με τα ημισφαίρια

του Μαγδεμβούργου. Χρήση ΤΠΕ, βίντεο. Τονίζει την ύπαρξη κενού στο εσωτερικό των ημισφαιρίων.

·      Οι μαθητές σχεδιάζουν σε φύλλο εργασίας μία συσκευή από ένα από τα πειράματα

επίδειξης που παρακολούθησαν πιο πάνω και στο τμήμα της που υφίσταται μεταβολές σχεδιάζουν τις  δυνάμεις.

·      Ο διδάσκων καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να  συμπεράνουν και να εμπεδώσουν ότι ο

ατμοσφαιρικός αέρας σπρώχνει την επιφάνεια κάθε αντικειμένου, με το οποίο βρίσκεται σε επαφή, με δυνάμεις κάθετες στην  επιφάνεια, ανεξάρτητα από τον προσανατολισμό της επιφάνειας. Τους καθοδηγεί στο συμπέρασμα  ότι, εφόσον παρατήρησαν ότι ασκούνται  πιεστικές δυνάμεις σε κάθε επιφάνεια που βρίσκεται στον αέρα,  «σε κάθε σημείο του αέρα υπάρχει πίεση»

Ιδιοκατασκευασμένες πειραματικές συσκευές

Για τον Von Guericke:

http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/MagdeburgHemispheres.html

Σύγχρονη παρουσίαση http://www.youtube.com/watch?v=_K0kpu4pjk8

http://www.youtube.com/watch?v=7bJkaFByiA0&NR=1

 

Βίντεο για το 3ο πείραμα επίδειξης http://www.youtube.com/watch?v=yGYo7wG1x5A&feature=related

 

·   Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για την ιστορία της επιστήμης.

·    Να αντιλαμβάνονται ότι ορισμένα πειράματα ανέτρεψαν εδραιωμένες πεποιθήσεις .

·    Να υπολογίζουν την ατμοσφαιρική πίεση με την πειραματική συσκευή του Torricelli.

·    Να γνωρίζουν την τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης στο επίπεδο της θάλασσας

Μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης

Το πείραμα του Torricelli

·   Ο διδάσκων παρουσιάζει στους μαθητές, μέσα από προβολή εικόνων, την συσκευή

του πειράματος του Torricelli.  Τους εξηγεί την πειραματική διαδικασία. Χρήση βίντεο.

 

·   Τονίζει την ύπαρξη κενού  πάνω από τη στήλη του Hg. Εξηγεί ότι την εποχή του

πειράματος ήταν κοινά αποδεκτή άποψη « η φύση απεχθάνεται το κενό» και ότι το

πείραμα αυτό συνέβαλε στην ανατροπή της.

 

·   Δημιουργεί ομάδες μαθητών,   δίνει σε κάθε ομάδα φύλλο εργασίας με σκαρίφημα της

συσκευής του Torricelli και ζητεί, συζητώντας μεταξύ τους,  να εφαρμόσουν την εξίσωση της ισορροπίας των υγρών για τον ακίνητο υδράργυρο και να υπολογίσουν την τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης .  Παρουσιάζει τη μονάδα 1 atm.

 

·   Πρόταση για εργασία των μαθητών:  Δίνεται η πληροφορία ότι από πηγάδι που η

επιφάνεια του νερού είναι βαθύτερα από 9-10 m δεν μπορεί να αντληθεί νερό με αναρροφητική αντλία και ζητείται ερμηνεία από τους μαθητές.

Ψηφιακό σχολείο:

Υποστηρικτικό υλικό Φυσική Γυμνασίου

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

 

Το πείραμα Τοριτσέλι

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/guide/guide_11.html

 

Ιστορικά στοιχεία http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/TorricellisBarometricExperiment.html

 

Σύγχρονη παρουσίαση

http://www.youtube.com/watch?v=i4oTwkS3EXM&feature=related

Για την εργασία:

Ψηφιακό σχολείο. Υποστηρικτικό υλικό Φυσική Γυμνασίου

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/guide/guide_11.htm

 

 

 ΠείραμαΤοριτσέλι  

 

·   Να υπολογίζουν  πίεση, δύναμη ή εμβαδόν σε συσκευές που εκμεταλλεύονται την ατμοσφαιρική πίεση ή λειτουργούν χάρι στην ύπαρξη της.

·   Να απαριθμούν συγκεκριμένες μετρήσεις πίεσης την καθημερινής ζωής όπου μετρούμε την πίεση επιπλέον της ατμοσφαιρικής.

Από τον Von Guericke στο διαστημικό λεωφορείο

·      Οι μαθητές ανακαλούν την σχέση p=F/A. Ο διδάσκων δημιουργεί ομάδες μαθητών, σε

κάθε ομάδα δίνει φύλλο εργασίας με  στοιχεία από εφαρμογές που εξάπτουν το ενδιαφέρον των παιδιών και τους ζητούνται η τιμή της πίεσης, η πιεστική δύναμη σε ορισμένη επιφάνεια και το εμβαδόν. Για παράδειγμα : Ποια δύναμη ασκείται στο παράθυρο του διαστημικού λεωφορείου όταν είναι σε τροχιά ;   Ποιο πρέπει να είναι το εμβαδόν στο παράθυρο ενός βαθυσκάφους αν γνωρίζουμε την αντοχή του υλικού;

Ποιο είναι το μέγιστο βάρος που μπορεί να μεταφέρει μια βεντούζα τζαμιών ;

·   Ο διδάσκων παρουσιάζει  τις μονάδες μέτρησης της πίεσης mm Hg, psi  και mbar και

αναφέρεται σε εφαρμογές της καθημερινής ζωής που χρησιμοποιούνται αυτές οι μονάδες. Τους δίνει πίνακα που συσχετίζει κατά προσέγγιση, τις παραπάνω μονάδες πίεσης με το Pa και την atm χωρίς να ζητά από τους μαθητές να αποστηθίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

·   Προτάσεις για εργασίες των μαθητών:

α. Δίνονται ή αναζητώνται τιμές πίεσης για ελαστικά αυτοκινήτων και οι μαθητές υπολογίζουν την πραγματική τιμή της πίεσης σε atm που έχει ο αέρας των ελαστικών

β.  Οι στολές των αστροναυτών και η ατμοσφαιρική πίεση.

γ. Τι θα συμβεί σε έναν αστροναύτη αν καταστραφεί η στολή του;

Ψηφιακό σχολείο: υποστηρικτικό υλικό Φυσική Γυμνασίου

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

Η βεντούζα  στον τοίχο

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/guide/guide_11.html

Φωτογραφίες από το εσωτερικό διαστημικού λεωφορείου, διαστημικού σταθμού. Δεδομένα για την πίεση της ατμόσφαιρας στο εσωτερικό τους

·   Να γνωρίζουν

ότι η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται με το ύψος

·   Να  συσχετίζουν τη διαμόρφωση της τιμής της ατμοσφαιρικής πίεσης στο έδαφος όσο και την ελάττωση της τιμής αυτής με το ύψος με το βάρος του αέρα.

Ατμοσφαιρική πίεση

και βαρύτητα

 

H τιμή της

ατμοσφαιρικής πίεσης

ελαττώνεται

με το ύψος

perierΣε περιβάλλον ΤΠΕ,  ο διδάσκων αφηγείται ότι ο Pascal οργάνωσε μια μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης στην κορυφή ενός βουνού της Γαλλίας και οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι η  ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται με το ύψος.  Παρουσιάζει γραφική παράσταση που δείχνει την μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης σε σχέση με το ύψος

 

·       Καθοδηγεί τους μαθητές στο συμπέρασμα ότι  τόσο  η διαμόρφωση της τιμής της

ατμοσφαιρικής πίεσης στο επίπεδο της θάλασσας όσο και  η ελάττωση της τιμής αυτής με το ύψος σχετίζονται με το βάρος του αέρα.

 

·       Επισημαίνει ότι για την ισορροπία μιας μικρής ποσότητας αέρα, για μικρές υψομετρικές διαφορές,  ισχύει ότι και για την ισορροπία ενός υγρού p2 – p1  = ραέρα gh,  αρκεί η τιμή της πυκνότητας να είναι ίδια.

Ψηφιακό σχολείο: Υποστηρικτικό υλικό Φυσική Γυμνασίου

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ FGYM_HTML/guide/guide_11.html

http://catalogue.museogalileo.it/multimedia/PascalsBarometricExperiment.html

http://www.youtube.com/watch?v=Or0BWa7_wg4&feature=related

Γραφική παράσταση πίεσης ύψους ατμόσφαιρας

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ατμοσφαιρική πίεση και ύψος  

 

·   Να γνωρίζουν

ότι ο αέρας ασκεί άνωση σε κάθε σώμα που βρίσκεται μέσα σε αυτόν.

·    Να αποδίδουν

την δύναμη άνωσης στην   ελάττωση των τιμών της ατμοσφαιρικής πίεσης με το ύψος.

·   Να ερμηνεύουν τη  δημιουργία των ανοδικών ρευμάτων στα ρευστά

 

Η άνωση

 

Ανοδικά

ρεύματα

·      Ο διδάσκων δημιουργεί ομάδες μαθητών. Παρουσιάζει ένα μπαλόνι με ήλιον και ένα

ballon3μπαλόνι με αέρα και αναθέτει σε έναν μαθητή να τα αφήσει ελεύθερα. Καλεί τους μαθητές κάθε ομάδας  να δώσουν μια ερμηνεία στα συμβαίνοντα και τους καθοδηγεί προς την  θεώρηση ότι – όπως και στα υγρά –  ο αέρας ασκεί άνωση ίση με το γινόμενο ραέραgV, η οποία οφείλεται στις διαφορές των τιμών της ατμοσφαιρικής πίεσης στο κάτω και στο πάνω μέρος του μπαλονιού .  Καλεί τους μαθητές να σχεδιάσουν στο φύλλο εργασίας τα μπαλόνια και τις δυνάμεις που τα αναγκάζουν να μετακινηθούν.

·      Καθοδηγεί προς το γενικότερο συμπέρασμα ότι – όπως με την ανοδική κίνηση ενός

φελλού στο νερό – μπορούμε να προβλέψουμε ότι ένα  μπαλόνι θα κινηθεί ανοδικά εφόσον η (μέση) πυκνότητά του είναι μικρότερη από την πυκνότητα του αέρα.

·      Παρουσιάζει τη θεώρηση ότι εάν μια ποσότητα αέρα – για κάποιο λόγο – εμφανίσει

μικρότερη πυκνότητα από την πυκνότητα του αέρα που την περιβάλλει. θα δημιουργηθεί ανοδικό ρεύμα.   Το ίδιο συμβαίνει στα υγρά. Βίντεο.

Μπαλόνι με ήλιον και μπαλόνι με αέρα.

 

Βίντεο ανοδικών ρευμάτων σε υγρό

http://www.youtube.com/watch?v=JfA3ZSMzsoE&feature=related

 

 

 Άνωση του αέρα  

 

·   Να κατανοούν τους όρους  βαρομετρικό χαμηλό και βαρομετρικό υψηλό. που εμφανίζονται στις  εφημερίδες και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

·   Βασιζόμενοι σε

τιμές  ατμοσφαιρικής πίεσης να μπορούν να προβλέπουν αν θα φυσήξει άνεμος με συγκεκριμένη κατεύθυνση ή

αν δεν θα φυσήξει.

 

       Άνεμοι

·      Ο διδάσκων επισημαίνει ότι εφόσον ο αέρας είναι ακίνητος οι τιμές της ατμοσφαιρικής

πίεσης  σε σημεία ισοϋψή είναι ίσες.

·      Παρουσιάζει μετεωρολογικό χάρτη με καμπύλες ίσης πίεσης, βαθμολογημένες σε

mbar. Τονίζει ότι λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας μπορούμε να έχουμε μεταβολές της πίεσης στο ίδιο ύψος. Εξηγεί τον όρο βαρομετρικό χαμηλό και βαρομετρικό υψηλό. Παραθέτει δίπλα στον προηγούμενο χάρτη τον αντίστοιχο χάρτη ανέμων. Ζητεί από τους μαθητές να παρατηρήσουν την διεύθυνση των ανέμων και να την συσχετίσουν με τις καμπύλες ίσης πίεσης.  Η  περιστροφική κίνηση των ανέμων αγνοείται.

·      Οι μαθητές συμπεραίνουν ότι διαφορετικές τιμές πίεσης συνεπάγονται ύπαρξη ανέμου

και εν γένει ο άνεμος φυσά από τα βαρομετρικά υψηλά προς τα βαρομετρικά χαμηλά.

·      Προτάσεις για εργασίες των μαθητών:

α. Σχεδίαση σε μετεωρολογικό χάρτη, με καμπύλες ίσης πίεσης, της κατεύθυνσης των ανέμων.        β. Σε συνδυασμό με τα ανοδικά ρεύματα. Η θαλάσσια και η απόγειος αύρα.

Παρουσίαση με ΤΠΕ από τους μαθητές.

Μετεωρολογικός χάρτης με σχεδιασμένες τις καμπύλες ίσης πίεσης, σημασμένες σε mbar

 

Με σχεδιασμένους τους ανέμους επιφανείας.

http://www.poseidon.hcmr.gr/weather_forecast_gr.php?area_id=gr 

 

 

 

 Βαρομετρικό χαμηλό  

 

·   Να αναγνωρίζουν ότι εκτός από τον αέρα υπάρχουν και άλλα αέρια και να τα κατονομάζουν

·   Να περιγράφουν

τα φαινόμενα συμπίεση και εκτόνωση  αερίου

·   Να μπορούν να διατυπώνουν τον νόμο  Boyle Marriote και περιγραφικά και με τη βοήθεια μαθηματικής σχέσης

·   Να γνωρίζουν ότι ένα αέριο έχει πάντα πίεση

Αέριο δεν είναι μόνο ο αέρας

 

Τα φαινόμενα συμπίεση και   εκτόνωση

 

Ο νόμος Boyle Mariotte

 

·      Οι μαθητές σε φύλλο εργασίας καταγράψουν και άλλα αέρια σώματα πέραν του αέρα.

·      Ο διδάσκων δίνει στους μαθητές παραδείγματα από αέρια υπό πίεση που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή.

·      Περιγράφει τα φαινόμενα συμπίεση και εκτόνωση αερίου χρησιμοποιώντας μία μεγάλη

σύριγγα (χορήγησης τροφής) ή μια τρόμπα ποδηλάτου κλείνοντας την έξοδο του αέρα με το χέρι. Τους προτρέπει να αισθανθούν την πίεση  στην έξοδο της σύριγγας και της τρόμπας καθώς αυξομειώνουν τον όγκο.

·      Καθοδηγεί τους μαθητές ώστε, βασιζόμενοι σε αισθητηριακά δεδομένα,  να δώσουν

μια ποιοτική περιγραφή για την τιμή της πίεσης του αέρα καθώς μεταβάλλεται ο όγκος

·      Οι μαθητές παρακολουθούν σε προσομοίωση πείραμα για τον νόμο Boyle Mariotte.

·      Βασιζόμενοι στις τιμές της προσομοίωσης  παρατηρούν ότι το γινόμενο «πίεση επί

όγκος» διατηρείται σταθερό.

·      Ο διδάσκων θέτει το ερώτημα:  Αν ο όγκος μιας ποσότητας αερίου είναι ένα λίτρο και

η πίεση 1 atm,       α. πόση θα είναι η πίεση εάν ο όγκος γίνει 1013 λίτρα;      

 β. αν ο όγκος γίνει ακόμα πιο μεγάλος μπορεί  η πίεση να γίνει μηδέν ;

Ψηφιακό σχολείο:

Νομος Boyle Mariotte

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/ExperimentsBGYM/bG/bG.html

 

http://www.youtube.com/watch?v=mC0v6uHFpk&feature=related

http://www.blackgold.ab.ca/ict/Division4/Science/Div.%204/Boyles%20Law/boyleslaw.htm

 

Νόμος Boyle Mariotte

http://www.youtube.com/watch?v=hAvT1WbjOEE&feature=related

FE_aeria

 Νόμος Boyle Mariotte  Μακρόκοσμος

 

 

Φύλλο εργασίας 

ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

με το Λογισμικό : 

ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

·   Να γνωρίζουν

ότι για την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων οι επιστήμονες δημιουργούν μοντέλα.

·   Να αναγνωρίζουν τα εμπειρικά δεδομένα στα οποία βασίζεται η ιδέα για έναν  Μικρόκοσμο  

·   Να  γνωρίζουν

ότι η τιμή της πίεσης ενός αερίου διαμορφώνεται τόσο από με το «πλήθος των σωματιδίων σε κάθε μονάδα όγκου» όσο και από το «πόσο γρήγορα κινούνται» τα σωματίδια.

·    Να  εφαρμόζουν την κινητική  θεωρία για να δώσουν μια ερμηνεία στη «διάδοση» μιας οσμής

·         Να  αξιοποιούν υλικό

πολυμέσων για την

άντληση

πληροφοριών.

Η ιδέα ότι «υπάρχει

Μικρόκοσμος

με κινούμενα σωματίδια »

 

Η Κινητική θεωρία των αερίων

 

Η ερμηνεία της

πίεσης αερίου

με την

Κινητική

Θεωρία

·    Ο διδάσκων παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη της σωματιδιακής θεωρίας της

ύλης ξεκινώντας από τον Δημόκριτο. Τονίζει ότι η κύρια ιδέα ήταν ότι « υπάρχει ένας Μικρόκοσμος της ύλης» με αδιάκοπα κινούμενα σωματίδια τα οποία «το μόνο που κάνουν» είναι «να κινούνται και να αλληλεπιδρούν». Τον 19ο αιώνα η ΙΔΕΑ οδήγησε σε δύο σημαντικές θεωρίες , την Ατομική Θεωρία και την Κινητική θεωρία.

Καταβάλλεται  προσπάθεια  η ιδέα  αυτή να μην εμφανίζεται ξαφνικά,  αδικαιολόγητα και με ύφος ακλόνητης αλήθειας, αλλά να καθοδηγείται η σκέψη των διδασκόμενων από τα εμπειρικά γεγονότα προς την ιδέα  και τις σχετικές θεωρίες.

 

·            Ο διδάσκων αναφέρει την εμπειρία της διάχυσης των οσμών και ζητά από τους

μαθητές να την ερμηνεύσουν χρησιμοποιώντας την σωματιδιακή θεωρία.

Παρουσιάζει στους μαθητές προσομοιώσεις του νόμου Boyle Mariotte στις οποίες εμφανίζονται τα σωματίδια του αερίου.

 

·         Οι μαθητές μέσω φύλλου εργασίας και με τα δεδομένα της προσομοίωσης

καθοδηγούνται στην ιδέα ότι η τιμή της πίεσης ενός αερίου καθορίζεται από το πλήθος των σωματιδίων ανά μονάδα όγκου και από το «πόσο γρήγορα κινούνται τα σωματίδια»

Στο φύλλο εργασίας υπενθυμίζεται η τιμή της ατμοσφαιρικής πίεσης σε αεροστεγείς συσκευές που μελετήθηκαν

Ζητείται από τους μαθητές να απαντήσουν αν η πίεση του αερίου οφείλεται στο βάρος του αερίου που περικλείει η συσκευή ή  στην κίνηση των σωματιδίων του αερίου. Ο διδάσκων χρησιμοποιώντας τα προεκτεθέντα καθοδηγεί τους μαθητές να συμπεράνουν ότι  η πίεση οφείλεται στην κίνηση των σωματιδίων του αερίου.

 

Compact disk με υλικό διδακτικό υλικό Ψηφιακό σχολείο:

Προσομοίωση του νόμου Boyle Marriote με   σωματίδια  

Υποστηρικτικό υλικό Φυσική Γυμνασίου. Συσχετισμός  της πίεσης

 των αερίων με τον όγκο τους

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/guide/guide_11.html

 

http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=632.msg2190#msgmessage_id

 

 Νόμος Boyle Mariotte  Μικρόκοσμος

 

 Η βεντούζα  Μικρόκοσμος

 

 

Η προτεινόμενη μαθηματική σχέση είναι μία.     Η εξίσωση του νόμου Boyle Mariotte

Διαθεματικές εργασίες  «Ατύχημα σε ένα επιβατικό αεροπλάνο. Ξαφνική αποσυμπίεση του αέρα στην καμπίνα επιβατών.»

Κεντρικό ερώτημα για την Φυσική : «Που οφείλεται η ατμοσφαιρική πίεση»

Εμπλεκόμενα αντικείμενα : Φυσική, Βιολογία, Τεχνολογία, Τέχνη (κινηματογράφος), Ψυχολογία (συμπεριφορά επιβατών  ατυχημάτων).

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4     Η ΖΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΥΟ