Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

17 χρόνια μετά τη διατύπωσή της, η προφητεία του  Maxwell επαληθεύτηκε,  στο εργαστήριο, από τον Heinrich Hertz και κάποιες, άγνωστες κατά το παρελθόν, υλικές οντότητες με μορφή κύματος, δημιουργημένες με διατάξεις ηλεκτρομαγνητικές, ήρθαν στο σκηνικό της Πραγματικότητας για να αρχίσει να παίζεται στο κοινωνικό θέατρο ένα από τα σοβαρότερα

 

 

έργα του εικοστού αιώνα, το έργο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

 

 

 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η γλώσσα των Ελλήνων, ακολουθώντας, την εποχή που διαμορφώθηκε ο όρος, γαλλικές κατευθύνσεις,  τα είπε «ερτζιανά».

Στην εποχή μας χρησιμοποιεί και τον όρο ραδιοκύματα.

Πάντως οι αγγλόφωνοι τα λένε Radio waves  ενώ οι περισσότεροι από τους ευρωπαίους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τον όρο που παραπέμπει στον Heinrich Hertz. Οι Γερμανοί τα λένε Hertzschen welle, οι Γάλλοι

Ondes hertziennes αλλά και Ondes de radio και οι Ιταλοί χρησιμοποιούν περισσότερο τον όρο Radio onde.

 Ωστόσο, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σε όλες τις γλώσσες, γίνεται διάκριση σε ραδιοκύματα και μικροκύματα .

 

 

Ήταν οντότητες που όχι μόνο ταξίδευαν με την ταχύτητα του φωτός αλλά είχαν την ίδια φύση με το φως ή μάλλον οι φυσικοί άρχισαν να σχηματίζουν την πεποίθηση ότι το φως έχει την ίδια φύση με αυτές, διαφέροντας μόνο στη συχνότητα. Μερικές δεκαετίες αργότερα ( το έτος 1932 ) οι άνθρωποι διαπίστωσαν ότι ραδιοκύματα, ίδιας μορφής με αυτά που έκαναν τα ραδιόφωνα να παίζουν,   έρχονταν ως μήνυμα των άστρων από τον ουρανό και έφτιαξαν τα πρώτα ραδιοτηλεσκόπια.

Στο μεταξύ στην ίδια αυτή οικογένεια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων γρήγορα εντάχτηκαν και δύο ακόμη μορφές ύλης. Οι  αόρατες υπέρυθρες ακτίνες, χαρακτηριζόμενες και θερμικές , που είχαν ανακαλυφθεί στις αρχές του 18ου αιώνα και οι επίσης αόρατες υπεριώδεις ή χημικές ακτίνες που είχαν κι αυτές ανακαλυφθεί στις αρχές του ίδιου αιώνα.

 

Η έμφαση στην έννοια ενέργεια.

Όταν κάποιος αναφέρεται στο φως και θέλει να δώσει έμφαση στον μηχανισμό διάδοσης το χαρακτηρίζει ηλεκτρομαγνητικό ΚΥΜΑ, έχοντας επίγνωση ότι πρόκειται και για ηλεκτρομαγνητικό ΠΕΔΙΟ. Εφόσον όμως «θυμηθεί» την έννοια ΕΝΕΡΓΕΙΑ και θελήσει να φωτίσει την ενεργειακή υπόσταση της υλικής αυτής οντότητας,  να τονίσει δηλαδή το γεγονός ότι «φως σημαίνει και μεταφορά ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» θα υποστηρίξει ότι το φως είναι ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ και βέβαια θα τη χαρακτηρίσει ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ. Τον ίδιο ακριβώς προσδιορισμό θα αποδώσει και στις άλλες μορφές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

Στα 1890 οι φυσικοί γνώριζαν τέσσερις μορφές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων καθεμία από τις οποίες αποτελούσε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. 

Ταξινομώντας με αυξανόμενη συχνότητα, μπορούμε να πούμε ότι  γνώριζαν

τα  ραδιοκύματα

τις υπέρυθρες ακτίνες,

το φως  και

τις υπεριώδεις ακτίνες.

Στη δεκαετία που ακολούθησε, την τελευταία του 19ου αιώνα,  ανακαλύφθηκαν δύο ακόμα μορφές ύλης,  για τις οποίες η έρευνα έδειξε ότι  συνιστούν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η μία ήταν

οι ακτίνες Χ και η άλλη

οι ακτίνες γ της ραδιενέργειας.

 

 

Στο μεταξύ στο τέλος του ίδιου αυτού αιώνα οι φυσικοί θεωρούν ότι «η υλική αυτή οντότητα εκπέμπεται από κάποιους υλικούς ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ  που βρίσκονται στα σπλάχνα της ύλης»  και η έρευνα πάνω στα μυστικά της οδηγεί έναν από αυτούς  σε μια υπόθεση για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗ της ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ,  υπόθεση η οποία θα λειτουργήσει ως ωρολογιακή βόμβα για την εξέλιξη της επιστήμης. Υποθέτει ότι η  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ εκπέμπεται από τους υλικούς ταλαντωτές έτσι ώστε η ποσότητα εκπεμπόμενης ενέργειας να είναι κβαντισμένη. Ο φυσικός ήταν βέβαια ο Γερμανός Max Planck.

 

     

 

          Καθεμιά από αυτές τις  μορφές ύλης

-ραδιοκύματα, υπέρυθρες ακτίνες, φως, υπεριώδεις ακτίνες, ακτίνες Χ και ακτίνες γ - 

οι οποίες συγκροτούν και το λεγόμενο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, είναι:

από την άποψή της υλικής δομής      ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

από τη σκοπιά του τρόπου διάδοσης ηλεκτρομαγνητικό κύμα

από ενεργειακή σκοπιά    ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Οι μορφές αυτές, ως κύματα

έχουν την ίδια ταχύτητα διάδοσης στο κενό και

διαφέρουν στις τιμές της συχνότητας και του  μήκους κύματος.

 

 

 

     

 

 

 

http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/22-1/index.html

http://www.roro-seiten.de/physik/lk12/emwellen/elektromagnetisches_spektrum.html

http://www.desy.de/expo2000/deutsch/dhtmlbrowser/webthemen/12_em_spektrum/spektrum.htm

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          επιστροφή στη σελίδα  ΠΕΔΙΟ ΚΥΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ