Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

Η Φιλοσοφία
 

 

 

 

 

με το βλέμμα ενός φυσικού 


 

2 

 

 

 

 

η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη Μεταφυσική; Είναι αλήθεια ότι έχει διαποτίσει τον τρόπο που σκεπτόμαστε;

 

 

2. Οι όροι Φιλοσοφία και Μεταφυσική είναι, μήπως, συνώνυμα;

 

 

3. Ποια είναι η πρακτική της Μεταφυσικής;

 

 

4. Η «πορεία» από το Καλό στο Κακό, από το Καθαρό στο Ακάθαρτο και από το Απλό στο Περίπλοκο είναι μία μεταφυσική πρακτική ανάμεσα σε άλλες;

 

 

5. Ποιοι ήταν οι μεγάλοι αντίπαλοι της Μεταφυσικής κατά τον 20ο αιώνα; Οι θετικιστές; Οι λενινιστές φιλόσοφοι; Οι Αμερικάνοι φιλόσοφοι; Οι φυσικοί; Οι διανοούμενοι της αριστεράς; Οι μεταμοντέρνοι; Ο Jacques Derrida;

 

 

6.  Οι αντίπαλοι της Μεταφυσικής  είναι σύμμαχοι μεταξύ τους;

 

 

7.Τι ακριβώς επιχειρεί ο Derrida αναφορικά με τη μεταφυσική; Να την ανατρέψει; Πώς είναι δυνατόν εφόσον η Μεταφυσική έχει διαποτίσει τη Δυτική Σκέψη;

 

 

8.Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι χρησιμοποιούν τη ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ; Ο Πλάτων;