Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Η Φυσική στην Α΄ Λυκείου  .

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ   6.

 

οι ΝΟΜΟΙ
της ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Το βιβλίο κυκλοφόρησε το έτος 1686,

σε γλώσσα λατινική

 

 

Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής Φιλοσοφίας

Συγγραφέας ο Isaac Newton -  Ισαάκ Νεύτων –

Στο πρώτο μέρος εμπεριέχονται και οι ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

Οι τρεις Νόμοι της Κίνησης

 

 

Το ερώτημα

Τι συμβαίνει σε ένα σώμα εφόσον
σ’ αυτό δεν ασκούνται δυνάμεις;

 

υπονοεί ότι - και αν ασκούνται δυνάμεις –
η συνισταμένη τους θα είναι μηδέν

Η απάντηση

Το σώμα διατηρεί την κινητική του κατάσταση

 

Η απάντηση υποδηλώνει ότι
α. εάν - κατά τη στιγμή που εκδηλώνεται

το «ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΗΔΕΝ» -

το συγκεκριμένο σώμα είναι ακίνητο,

θα διατηρείται ακίνητο για όσο

η ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ είναι ΜΗΔΕΝ

 

 

 

β. εάν - κατά τη στιγμή που εκδηλώνεται

το «ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΗΔΕΝ»-

το συγκεκριμένο σώμα έχει κάποια ταχύτητα,

θα κινείται

σε ευθύγραμμη τροχιά με αυτή την ταχύτητα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Το Pionneer 10 θεωρείται
ο Μαθουσάλας του Διαστήματος.

Εκτοξεύτηκε τον Μάρτιο του 1972.

Ενάμιση χρόνο αργότερα έφθασε στον Δία

και στη συνέχεια κινείται έξω από το ηλιακό μας σύστημα 

Μεταφέρει την πλακέτα με ορισμένα  στοιχεία από τον πολιτισμό

των κατοίκων του πλανήτη Γη
 

Επί  38 χρόνια ταξιδεύει διαρκώς 
 χωρίς καμία δύναμη «να το κινεί»

Ο Νεύτων είχε δίκιο

 

 

 

Αυτό ακριβώς μας διδάσκει.
Ότι και στα δύο φαινόμενα
η ολική δύναμη είναι μηδέν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΑΔΡΑΝΕΙΑ .
Το «δικαίωμα» κάθε σώματος
στο «να συνεχίζει να κινείται»

 

car hitting wall

 

 

 

Δεύτερος ΝΟΜΟΣ της ΚΙΝΗΣΗΣ

Τρίτος ΝΟΜΟΣ της ΚΙΝΗΣΗΣ