Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Heinrich LENZ

 

Γεννημένος το 1804 στο Tartu της Βαλτικής  - σήμερα ανήκει στην Εσθονία - ο Heinrich LENZ , Χάινριχ Λεντς,  έγινε γνωστός στην παγκόσμια κοινότητα των φυσικών με τον λεγόμενο Νόμο ή Κανόνα του Lenz ο οποίος αναφέρεται στο

φαινόμενο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ και δίνει μια απάντηση το ερώτημα «πώς μπορούμε να προβλέψουμε τη ΦΟΡΑ του επαγωγικού ρεύματος ; » . Για τον ίδιο λόγο είναι γνωστός και στους Ευρωπαίους μαθητές που διαβάζουν φυσική. Η διατύπωση του ΝΟΜΟΥ - ή κανόνα όπως λέγεται από τους Γερμανούς ( Lenzsche Regel ) και τους Έλληνες - έγινε όταν ήταν 30 ετών,  το έτος δηλαδή 1834.

Η φορά του επαγωγικού ρεύματος είναι τέτοια ώστε, μέσα από τις μαγνητικές του εκδηλώσεις ( το ρεύμα) να αντιστέκεται στις αιτίες που το δημιούργησαν .

Οι αγγλόφωνοι λένε Lenz's law, οι ισπανόφωνοι Ley de Lenz, οι Ιταλοί Legge di Lenz, οι Πορτογάλοι Lei de Lenz

 

Το 1842 ο Lenz,  ερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στο ηλεκτρικό ρεύμα που διαρρέει έναν αγωγό ( σταθερής θερμοκρασίας )  και τη θερμότητα που αποδίδεται στο περιβάλλον,  κατέληξε σε συμπεράσματα παρόμοια με εκείνα στα οποία την ίδια εποχή κατέληξε και ο πολύ νεώτερός του James Prescott Joule. Στα συμπεράσματα αυτά έδωσε τον χαρακτήρα νόμου, ο οποίος περιγράφεται με τη σχέση Q = I2Rt. Ο νόμος ωστόσο αυτός αναφέρεται συχνότερα ως Νόμος του Joule και σπανιότερα ως Νόμος Joule- Lenz.