Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Wilhelm WIEN

 

Κατά τη δεκαετία του 1880 ένα από τα κεντρικά ζητήματα με τα οποία ασχολούνται οι  ευρωπαίοι φυσικοί είναι η συγκρότηση μιας θεωρίας  για το φαινόμενο ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ενός αυτόφωτου σώματος. To 1879 διατυπώνεται ο νόμος για την ολική ένταση Ι ( ισχύ ανά μονάδα επιφάνειας) της ακτινοβολίας του λεγόμενου «μέλανος σώματος» . Είναι  ο νόμος των Stefan και  Boltzmann. Περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην ολική ένταση  Ι της ακτινοβολίας την οποία εκπέμπει ένα ( μέλαν ) σώμα και τη θερμοκρασία Τ του σώματος.  Ι = σ.Τ4.

Στο μεταξύ είχε  καταγραφεί ότι η ΙΣΧΥΣ της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στα διάφορα μήκη κύματος. Η κατανομή περιγράφεται από την έννοια «φασματική κατανομή αφετικής ικανότητας».  Πρόκειται για μία συνάρτηση Ι(λ) με την ιδιότητα ότι Ι(λ)dλ είναι η ένταση που αντιστοιχεί σε μήκη κύματος μεταξύ λ και λ+dλ, έτσι ώστε για την ολική ένταση Ι να ισχύει  Ι = ∫Ι(λ)dλ  (από μηδέν έως ∞).

Στην αντίστοιχη συνάρτηση Ι(λ) σε κάθε θερμοκρασία αντιστοιχεί ένα μήκος κύματος λmax στο οποίο η εκπεμπόμενη ισχύς είναι μέγιστη.

 

 1893. Ο νόμος της μετατόπισης . To 1893 θα κάνει την εμφάνισή του στο προσκήνιο ο γεννημένος στην Ανατολική Πρωσία 29χρονος φυσικός Wilhelm WΙΕΝ - Βίλχελμ Βίεν ο οποίος είχε διατελέσει μαθητής αλλά και συνεργάτης του Herman von HELMHOLTZ. 

Οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειχναν ότι καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία ενός

Datei:Practicalplanckerp.jpg
 

 

 

 

 

 

 


Σώματος, το μήκος κύματος λmax  φαίνεται να ελαττώνεται.  Στο επίπεδο της αισθητηριακής εμπειρίας αν σε κάποια θερμοκρασία γύρω στους 700 0C, ένα μεταλλικό σώμα εκπέμπει δικό του φως αυτό είναι κόκκινο, σε ψηλότερη θερμοκρασία το εκπεμπόμενο φως κυριαρχούν μικρότερα μήκη κύματος και το χρώμα δείχνει να είναι προς το λευκό. 

Ο Wien βασιζόμενος στις δικές του ακριβείς μετρήσεις υποστήριξε ότι

«το λmax είναι αντιστρόφως ανάλογο της θερμοκρασίας».

Ο κανόνας αυτός έχει επικρατήσει να λέγεται Wiensche Verschiebungsgesetz - Νόμος της μετατόπισης του Βίεν.   

λmax.Τ = σταθ.  = 2,9.10-3 m . K

1896. Ο νόμος για την ακτινοβολία. Wiensches Strahlungsgesetz.

Τρία περιπου χρόνια αργότερα η θεωρητική επεξεργασία του ζητήματος οδήγησε τον Wien στη διατύπωση του νόμου για την ακτινοβολία

I ( λ) = 2hc2/λ5e hc/λkT

 

Ι(λ)  είναι το ανά μονάδα χρόνου,  ανά μονάδα επιφάνειας,  ανά μονάδα στερεάς γωνίας και ανά μονάδα συχνότητας ποσό ακτινοβολούμενης ενέργειας σε μήκος κύματος λ.  

Η θεωρητική αυτή αναζήτηση θα συνδεθεί με την ιδέα ότι « η ακτινοβολία γεννιέται από ταλαντωτές» και με το έργο του Άγγλου Rayleigh για να ακολουθήσει η παρέμβαση του Max Planck.

To 1900 o  Planck θα προτείνει μια διορθωτική κίνηση στη συνάρτηση του Wien

I ( λ) = 2hc2/λ5(e hc/λkT -1)

 Ο Plancksches Strahlungsgesetz είναι ο Νόμος της ακτινοβολίας του Planck. Στην πρόταση του περιέχεται και η ιδέα για κβάντα ενέργειας η οποία μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε καινοφανή μονοπάτια τη Φυσική.

 

Το 1911 το βραβείο Νόμπελ Φυσικής θα απονεμηθεί στον Wilhelm Wien και το 1918 στον Max Planck