ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΑΝ (ΦΕΤΕΣ) ΣΕ ΠΑΝΕΛ 900

 

 

Το σετάκι μετατροπής ΑΚΑΝ (ΦΕΤΕΣ)σε σώμα πάνελ ύψους 900 mm,περιλαμβάνει έκκεντρο-προέκταση Ζ της FAR 60 mm και προσθήκη Βαρέος τύπου 30mm σε 1/2'' .
Στα σώματα πάνελ 900mm ύψους τα κέντρα των παροχών είναι 900-55=845mm
Τα κέντρα των σωμάτων ΑΚΑΝ 905-845=60mm (η διαφορά του ύψους των σωμάτων ΑΚΑΝ με ΠΑΝΕΛ

Πρόσθετες πληροφορίες