Διαδικασία πλήρωσης (φόρτισης) ψυκτικής εγκατάστασης επαγγελματικού τύπου με ψυκτικό ρευστό, από την πλευρά της αναρρόφησης.

 

 ΑΣΚΗΣΗ

 

 

Διαδικασία πλήρωσης (φόρτισης) ψυκτικής εγκατάστασης επαγγελματικού τύπου με ψυκτικό ρευστό, από την πλευρά της αναρρόφησης.

 

2.     ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ)

 

 

3.     ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι μαθητές :

-        Να μάθουν τη διαδικασία που ακολουθείται για την πλήρωση μιας ψυκτικής εγκατάστασης με ψυκτικό ρευστό από την πλευρά της αναρρόφησης.

-        Να εξοικειωθούν με τους χειρισμούς που χρειάζονται να γίνουν για να γίνει σωστά η εργασία αυτή.

 

4.     ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

1.   Από το Βιβλίο «Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ» διαβάστε τις παραγράφους 8.2.1 και 8.2.2 που αναφέρονται στα αμιγή ψυκτικά ρευστά, τα μίγματα και τους κωδικούς χρωματισμούς των ψυκτικών μέσων.

2.   Από το Βιβλίο «Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ» διαβάστε την παράγραφο 8.7, σχετικά με τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας.

 

·        Πλήρωση ή φόρτιση ενός ψυκτικού συστήματος λέμε ότι κάνουμε όταν εισάγουμε όλη τη σωστή ποσότητα ψυκτικού ρευστού σε ένα σύστημα που δεν έχει καθόλου ψυκτικό. Αντίθετα, κάνουμε προσθήκη ή συμπλήρωση ψυκτικού, αν στο σύστημα υπάρχει κάποια ποσότητα ψυκτικού, αλλά δεν είναι η σωστή, οπότε εισάγουμε πρόσθετο ψυκτικό για να γίνει όση χρειάζεται για την κανονική λειτουργία του συστήματος.

·        Λιγότερο ψυκτικό ρευστό απ? όσο χρειάζεται το σύστημα (υπο-πλήρωση), θα προκαλέσει υπερβολικά χαμηλές πιέσεις στην αναρρόφηση του συμπιεστή, μείωση της ψυκτικής ικανότητας, πιθανή υπερθέρμανση του συμπιεστή, υπερβολική κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.

·        Περισσότερο ψυκτικό ρευστό απ? όσο χρειάζεται το σύστημα (υπερ-πλήρωση, θα δημιουργήσει υπερβολικά υψηλές πιέσεις στην κατάθλιψη του συμπιεστή, άσκοπη καταπόνησή και μείωση της απόδοσης του συμπιεστή, υπερβολική κατανάλωση ενέργειας κ.λπ.

·        Πλήρωση από την πλευρά της αναρρόφησης σημαίνει εισαγωγή του ψυκτικού ρευστού με μορφή ατμού (μέθοδος ατμού), από τη βαλβίδα συντήρησης της αναρρόφησης. Συνιστάται για μικρές ψυκτικές εγκαταστάσεις που εργάζονται με αμιγή ψυκτικά ρευστά ή αζεοτροπικά μίγματα. Η πλήρωση γίνεται από τη βαλβίδα συντήρησης της αναρρόφησης του συμπιεστή.

 

5.     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

 

 

6.     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ? ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ? ΣΥΣΚΕΥΕΣ

-        Ψυκτική μονάδα με ψυκτικό μέσο ?..

-        Κάσα μανομέτρων

-        Ψυκτικό κλειδί (καστάνια χειρισμού βαλβίδων συντήρησης)

-        Φιάλη με το κατάλληλο ψυκτικό μέσο

-        Αντλία κενού

-        Δοχείο με ζεστό νερό (ή θερμαντική ζώνη με θερμοστάτη ελέγχου, κατάλληλη για τη φιάλη του ψυκτικού)

-        (1) θερμόμετρο εμβαπτιζόμενο (για τη θερμοκρασία του νερού)

-        Ζυγαριά (δίσκου κοινή ή ηλεκτρονική ή κανταράκι)

 

7.     ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

-        Προστατευτικά γυαλιά και μονωτικά γάντια.

-        Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, προσωπικού και εξοπλισμού, που διαβάσατε.

 

8.     ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

9.     ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.   Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός ηλεκτρικός διακόπτης τροφοδοσίας της ψυκτικής μονάδας είναι κλειστός.

2.   Συνδέστε την κάσα μανομέτρων στην ψυκτική μονάδα,  ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία.

3.   Πραγματοποιήστε στο σύστημα κενό, ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία [άνω των 735 mm Hg » 0,97 bar κενό ή μικρότερη των 3 kPa (απόλυτη)]. Σημειώστε στον Πίνακα Α, το κενό που επιτύχατε.

4.   Τοποθετήστε τη φιάλη με το ψυκτικό στη ζυγαριά και γράψτε το βάρος στον Πίνακα Α. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η φιάλη πρέπει να είναι και να μείνει σε όλη τη διάρκεια της φόρτισης σε όρθια θέση, για να είμαστε σίγουροι ότι θα αναρροφηθεί ψυκτικό σε μορφή ατμού από το πάνω μέρος της φιάλης.

5.   Κλείστε τις βάνες των μανομέτρων και αφήστε τις βαλβίδες συντήρησης του συμπιεστή σε ενδιάμεση θέση.

6.   Αποσυνδέστε την αντλία κενού και συνδέστε τη φιάλη ψυκτικού με το μεσαίο σύνδεσμο της κάσας μανομέτρων, χρησιμοποιώντας τον ελαστικό σωλήνα. Σφίξτε καλά το σύνδεσμο (ρακόρ) του σωλήνα πάνω στη βαλβίδα της φιάλης, αλλά αφήστε χαλαρό το ρακόρ πάνω στο μεσαίο σύνδεσμο της κάσας μανομέτρων (Μ).

7.   Για να περιοριστεί όσο το δυνατόν η εισαγωγή αέρα - άρα και υγρασίας - στο κύκλωμα, εξαερώστε τον ελαστικό σωλήνα από τη φιάλη μέχρι την κάσα μανομέτρων. Για να γίνει αυτό, ανοίξτε λίγο τη βαλβίδα της φιάλης ψυκτικού και αφήστε μικρή ποσότητα ψυκτικού να φύγει από το χαλαρό σφίξιμο του μεσαίου συνδέσμου.

8.   Σφίξτε καλά το χαλαρό ρακόρ στο μεσαίο σύνδεσμο (Μ).

9.   Ανοίξτε τη βάνα του μανομέτρου χαμηλής (ΒΧΠ) και αφήστε κλειστή τη βάνα του μανομέτρου υψηλής (ΒΥΠ). Αν υπάρχει συλλέκτης υγρού στη μονάδα, οι βαλβίδες του πρέπει να είναι ανοικτές.

10.  Ανοίξτε τελείως τη βαλβίδα της φιάλης ψυκτικού. Λόγω της διαφοράς πίεσης μεταξύ φιάλης και ψυκτικής μονάδας, το ψυκτικό μέσο εισέρχεται στο σύστημα με μορφή ατμού.

11.  Ξεκινήστε τη μονάδα και συνεχίστε τη φόρτιση, μέχρι να εισαχθεί στο σύστημα η κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού και να φορτιστεί πλήρως το σύστημα (Βλ. παρακάτω ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Κατά τη φόρτιση, μην τοποθετείτε ποτέ τη βαλβίδα αναρρόφησης του συμπιεστή σε εμπρόσθια θέση (κλειστή), για να επιταχυνθεί η φόρτιση, γιατί έτσι καταπονείται ο συμπιεστής. Η ροή του ατμοποιημένου ψυκτικού προς το σύστημα θα διευκολυνθεί με τοποθέτηση της φιάλης στο δοχείο ζεστού νερού, που θα έχει όμως θερμοκρασία μικρότερη των 50°C ή αν θέσετε σε λειτουργία τη θερμαντική ζώνη με θερμοστάτη. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε αν διαπιστώσετε ότι η ροή του ψυκτικού πάει να σταματήσει, επειδή η διαφορά πίεσης μεταξύ φιάλης και ψυκτικής μονάδας έχει γίνει πολύ μικρή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη θερμαίνετε τη φιάλη με καμινέτο ή με φλόγα οξυγόνου. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

12.  Σημειώστε το τελικό βάρος της φιάλης και γράψτε το στον Πίνακα Α. Υπολογίστε το βάρος του ψυκτικού που προστέθηκε στο σύστημα  από τη διαφορά που θα διαπιστώσετε στη ζυγαριά. Γράψτε το στον Πίνακα Β.

13.  Όταν βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει φορτιστεί πλήρως, κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης και μετά τη βάνα του μανομέτρου χαμηλής (ΒΧΠ).

14.  Παρακολουθείστε τη λειτουργία της μονάδας για 15 min ακόμη, για να βεβαιωθείτε ότι είναι ικανοποιητική, χωρίς διακυμάνσεις στις πιέσεις ή άλλες ανωμαλίες. Σημειώστε τις τελικές πιέσεις λειτουργίας στον Πίνακα Β.

15.  Αποσυνδέστε τη φιάλη και κατόπιν την κάσα μανομέτρων, ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία.

16.  Διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας, όταν σας πει ο καθηγητής σας.

 

Πίνακας Α:  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ή

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Κενό που επιτεύχθηκε στο σύστημα

 

 

Αρχικό βάρος φιάλης ψυκτικού

 

 

Τελικό βάρος φιάλης ψυκτικού

 

 

 

 

 

 

10.  ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ

 

Πίνακας Β: ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ή

ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗ (ΠΙΝΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)

ΤΙΜΗ/ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Βάρος ψυκτικού μέσου που προστέθηκε

 

 

Τελική χαμηλή πίεση ΡΧΠ (απόλυτη)

 

 

Τελική υψηλή πίεση ΡΥΠ (απόλυτη)

 

 

 

 

 

 

 

11.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

·        Για να ελέγξουμε και να διαπιστώσουμε τη σωστή φόρτιση υπάρχουν διάφοροι τρόποι όπως :

-        Βρίσκοντας τη συνολική ποσότητα ψυκτικού (πλήρη φόρτο) που πρέπει να έχει το σύστημά μας, από τα τεχνικά στοιχεία που γράφονται στην πινακίδα της μονάδας ή στα τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας.

-        Ελέγχοντας το δείκτη ροής (γυαλάκι). Συνήθως η παρουσία φυσαλίδων, σημαίνει έλλειψη ψυκτικού, δηλ. το σύστημα δεν έχει φορτιστεί πλήρως. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως : Στην περίπτωση ψυκτικών μιγμάτων είναι πιθανό το σύστημα να είναι φορτισμένο σωστά αλλά να εμφανίζονται λίγες φυσαλίδες.

-        Με δείκτη στάθμης στο συλλέκτη ψυκτικού (εάν διαθέτει τέτοιον η εγκατάσταση).

-        Με μέτρηση της έντασης του ρεύματος που απορροφά («τραβάει») ο συμπιεστής. Το ρεύμα  θα αυξάνεται όσο προχωρά η φόρτιση της εγκατάστασης με ψυκτικό. Όταν η ένταση φθάσει στην τιμή που αναγράφεται στην πινακίδα της μονάδας ή στα τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας, τότε σημαίνει ότι η εγκατάσταση έχει τη σωστή ποσότητα ψυκτικού. Η μέτρηση του ρεύματος συνήθως γίνεται με «αμπεροτσιμπίδα», κατάλληλης κλίμακας ενδείξεων.

-        Με μέτρηση της υπόψυξης. Όσο αυξάνεται η ποσότητα του εισερχόμενου ψυκτικού στην μονάδα, αυξάνεται η υπόψυξη. Η φόρτιση συνεχίζεται μέχρι να επιτύχουμε τη συγκεκριμένη -  σωστή - υπόψυξη της κανονικής λειτουργίας του συστήματος.

-        Με μέτρηση της υπερθέρμανσης. Όσο αυξάνεται η ποσότητα του εισερχόμενου ψυκτικού στην μονάδα, μειώνεται η υπερθέρμανση. Η φόρτιση συνεχίζεται μέχρι να επιτύχουμε τη συγκεκριμένη -  σωστή - υπερθέρμανση της κανονικής λειτουργίας του συστήματος.

-        Στην αγορά υπάρχουν σύγχρονες τροχήλατες αυτόματες μονάδες φόρτισης ψυκτικού, οι οποίες κάνουν κενό στο σύστημα, εξαερώνουν τη γραμμή φόρτισης και μετρούν με μεγάλη ακρίβεια την επιθυμητή ποσότητα του ψυκτικού που εισέρχεται, αφού βέβαια προηγουμένως έχουν προγραμματιστεί κατάλληλα από τον χρήστη.

 

Προσοχή

Για λόγους εκπαιδευτικούς, μπορεί να σας ζητηθεί από τον υπεύθυνο καθηγητή σας, να φορτίσετε τη μονάδα με ορισμένο βάρος ψυκτικού.

 

12.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

1.   Τι είναι κενό και τι απόλυτο κενό. Αναφέρετε δύο μονάδες μέτρησης κενού και τη σχέση μεταξύ τους.

2.   Για ποιο λόγο πρέπει να χειρίζεστε τις βαλβίδες συντήρησης του συμπιεστή με το ειδικό ψυκτικό κλειδί (καστάνια);

3.   Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η παρουσία ή η διείσδυση αέρα σε ένα ψυκτικό σύστημα;

4.   Ποια αποτελέσματα μπορεί να έχει η φόρτιση μιας ψυκτικής εγκατάστασης με λιγότερο ψυκτικό;

5.   Η απόσταση μεταξύ συμπυκνωτή και εξατμιστή σε μια ψυκτική εγκατάσταση, παίζει ρόλο στην ποσότητα ψυκτικού μέσου που χρειάζεται για τη πλήρη φόρτιση της;

6.   Εξηγήστε γιατί η υπερβολική θέρμανση της φιάλης ψυκτικού μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες