Ελεγχος ενός μονοφασικού κινητήρα για διαρροή ενός τυλίγματος (περιέλιξης)

     

Ελεγχος ενός μονοφασικού κινητήρα για διαρροή ενός τυλίγματος (περιέλιξης)

 

2.     ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ)

 

3.     ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι μαθητές να μάθουν τη χρήση του ωμομέτρου ή του πολυμέτρου για τον έλεγχο του ηλεκτροκινητήρα ενός μονοφασικού συμπιεστή, για διαρροή ενός τυλίγματος (περιέλιξης).

 

4.     ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αναφερθείτε στις Εισαγωγικές Πληροφορίες της Ασκησης 1 του Κεφαλαίου 11.

 

5.     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

 

6.     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ? ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ? ΣΥΣΚΕΥΕΣ

·        Ένας (1) μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας

·        Ένα (1) πολύμετρο ή ένα (1) ωμόμετρο

 

7.     ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

·        Προστατευτικά γυαλιά και μονωτικά γάντια.

·        Πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας, προσωπικού και εξοπλισμού, που διαβάσατε.

 

8.     ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

9.     ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.          Βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή του.

 

2.          Ανοίξτε το κάλυμμα του τερματικού ηλεκτρικού κουτιού σύνδεσης του κινητήρα.

 

3.          Εκφορτίστε όλους τους πυκνωτές του κυκλώματος του κινητήρα.

 

4.          Αφαιρέστε τα καλώδια των ακροδεκτών των περιελίξεων του κινητήρα.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Πρέπει να τονισθεί ότι η μέτρηση της ωμικής αντίστασης πρέπει να γίνεται στα καλώδια της περιέλιξης του ηλεκτροκινητήρα.

 

5.          Ρυθμίστε το πολύμετρο ή το ωμόμετρο στην κλίμακα 1.

 

6.          Συνδέστε το "κροκοδειλάκι" του ενός καλωδίου του πολύμετρου/ωμόμετρου πάνω στο μεταλλικό πλαίσιο του κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι η επαφή είναι καλή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Επειδή η βαφή αποτελεί αντίσταση στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να απαιτηθεί να "ξυθεί" στρώμα βαφής ώστε η επαφή να είναι "καλή".

Καθόλη τη διάρκεια αυτής της πρακτικής άσκησης αυτό το καλώδιο παραμένει στη θέση του.

 

7.          Συνδέστε το "κροκοδειλάκι" του άλλου καλωδίου μέτρησης του πολυμέτρου/ωμομέτρου στον ακροδέκτη της περιέλιξης R.

 

Εικόνα 14-1 : Ηλεκτρική συνδεσμολογία τυλιγμάτων (περιελίξεων) στάτου σε μονοφασικό κινητήρα, με διαρροή ως προς γή.

 

Καταγράψτε την ένδειξή του:

RRE= ........ kΩ

 

8.          ΕΛΕΓΧΟΣ

Εάν RRE= » 10 KΩ, τότε υπάρχει διαρροή ως προς γη της περιέλιξης S.

Εάν RRE= ? (άπειρη αντίσταση) τότε δεν υπάρχει διαρροή ως προς γη.

 

9.          Συνδέστε τώρα το "κροκοδειλάκι" του άλλου καλωδίου μέτρησης του πολυμέτρου/ωμομέτρου στον ακροδέκτη της περιέλιξης S.

Καταγράψτε την ένδειξή του.

Εάν RSE= ? (άπειρη αντίσταση), τότε δεν υπάρχει διαρροή ως προς γη.

 

10.       Συζητήστε την άσκηση με τον καθηγητή σας.

 

11.       Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό που έχετε χρησιμοποιήσει, καθαρίστε την περιοχή της άσκησης, μαζέψτε τα εργαλεία και τις συσκευές ελέγχου και επιστρέψτε τα στη θέση φύλαξής τους.

 

10.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

11.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)

  1. Τι είδους ένδειξη στο πολύμετρο/ωμόμετρο σας πρέπει να έχετε ώστε ο μονοφασικός κινητήρας που ελέγχετε να είναι εντάξει;

 

  1. Τι εννοούμε λέγοντας "βραχυκυκλωμένη ως προς γή" περιέλιξη;

 

  1. Μπορεί να λειτουργήσει ένας μονοφασικός κινητήρας με τη περιέλιξή του βραχυκυκλωμένη ως προς γή;

 

 

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες