Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

  .Αποτέλεσμα εικόνας για μηχανολογος κατασκευων

Ειδικότητα: Τεχνικός  Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 .

Μαθήματα:

Β? τάξη

  Μαθήματα

Ώρες

1. Κατεργασίες Μετάλλων ? Συγκολλήσεις

3Θ+4Ε

2. Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

3. Μηχανολογικό Σχέδιο

4. Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών

5. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

2Θ+3Ε

6. Αγγλικά Ειδικότητας

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:  ΦΕΚ 1336/26.05.2014 τεύχος  Β?

 

Γ? τάξη

  Μαθήματα

Ώρες

1. Θερμορευστομηχανική

2. Στοιχεία Μηχανών

3. Εργαλειομηχανές

2Θ +3Ε

4. Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ + 3Ε

5. Μηχανολογική Σχεδίαση με Η/Υ

6. Μηχανολογικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Σύνολο:

23 ώρες

Πηγή:  ΦΕΚ 1336/26.05.2014 τεύχος  Β?

 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών μπορεί να:

  • Χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.
  • Εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών.
  • Εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές.
  • Επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά).
  • Καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του.
  • Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά.
  • Παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα.
  • Είναι ικανός να ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών.
  • Είναι ικανός να απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.

 

Δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερες  Στρατιωτικές  Σχολές Υπαξιωματικών,  Σχολές  Αστυφυλάκων και  στις Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις. Πιο αναλυτικά:

Πρόσθετες πληροφορίες