Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Εργασία 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

  Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Μια σημαντική μελέτη που επαναφέρει τον ορθολογισμό και την επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με το κόστος θέρμανσης και πρέπει να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των μαθητών μας αλλά και την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθούν επιμέρους στοιχεία της ως εφαρμογές για την κατανόηση επιμέρους θεμάτων στα μαθήματα των Μηχανολόγων,  όπως Θερμοδυναμική, ΜΕΚ κλπ

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά. Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων δίνεται στο παρακάτω σχήμα. Επισημαίνουμε ότι, όπως κάθε έρευνα, έχουν τεθεί κάποιες παραδοχές, με βάση τις οποίες έχουν εξαχθεί τα συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Πηγή και αναλυτικά η μελέτη: Εργαστήριο Ατμοκινήρων και Λεβήτων ΕΜΠ