Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

Η διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνολογίας στη Γενική Εκπαίδευση

Χρήσιμα συμπεράσματα και οδηγίες που προέκυψαν από τις ενημερωτικές συναντήσεις και την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 2007-2008 στα Γυμνάσια και στα Λύκεια  του Πειραιά και της Δ΄Αθήνας σχετικά με το μάθημα της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Τα κύρια συμπεράσματα που αφορούν τους διδάσκοντες το μάθημα αλλά και τους διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων είναι τα παρακάτω:

1. Κυρίαρχο ζήτημα, κυρίως στο Γυμνάσιο, είναι η εξασφάλιση χώρου εργαστηρίου για το μάθημα της Τεχνολογίας και σε δεύτερη προτεραιότητα ο εξοπλισμός του.

2. Είναι απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα εργαστήρια Τεχνολογίας ή, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εργαστήριο, η εξασφάλιση φορητού υπολογιστή (laptop) με δυνατότητα σύνδεσης στο Ιντερνετ, ή η  αξιοποίηση εργαστηρίου πληροφορικής (εφ όσον υπάρχει διαθέσιμο).

3. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας ελάχιστος προϋπολογισμός για τα αναλώσιμα που απαιτούνται.

4. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, έτσι οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι, στα κενά μεταξύ των μαθημάτων ή και στα διαλείμματα, να προετοιμάζουν ή να τακτοποιούν το εργαστήριο ή την τάξη στην οποία πραγματοποιήθηκε το μάθημα.  Για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε οι εκπαιδευτικοί που το διδάσκουν να έχουν διευκολύνσεις (πχ απαλλαγή από εφημερίες ή από εξωδιδακτικά καθήκοντα, μειωμένο ωράριο) για να ανταποκριθούν στις παραπάνω υποχρεώσεις τους.  

5. Το μάθημα της Τεχνολογίας απαιτεί ολοκληρωμένη αλλά διακριτική υποστήριξη των γονέων προς τα παιδιά τους και υποβοήθηση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει ενημέρωση των γονέων για τη σημασία του μαθήματος και για τη στάση που πρέπει να τηρούν. 

6. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες στη συνεργασία με διευθυντές των σχολικών μονάδων (Διάθεση εργαστηριακών χώρων, υποδομές, αναλώσιμα, ωρολόγιο πρόγραμμα κλπ) ή με άλλους καθηγητές.

7. Σε πολλά σχολεία δεν είναι κατανοητός ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος, ο οποίος έχει σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα, όπως αυτό εκφράζεται από το αναλυτικό του πρόγραμμα και από τις εγκυκλίους για  την αξιολόγησή του.

8. Σημαντικά προβλήματα εμφανίζονται στις αναθέσεις του μαθήματος. Δεν εξαντλούνται πάντα όλες οι δυνατότητες για διδασκαλία του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι το έχουν πρώτη ανάθεση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανατίθεται και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν δικαιούνται να το διδάξουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, να μην εφαρμόζεται καθόλου το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος. Προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις ώστε να λυθεί το πρόβλημα, με την εξασφάλιση οργανικής θέσης Τεχνολόγου σε κάθε σχολείο ή τουλάχιστον σε 2 όμορα σχολεία.

9. Είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η επιμόρφωση των διδασκόντων, κυρίως μέσα από τις διαπιστωμένες καλές πρακτικές σχολείων από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε θετική εμπειρία για την επιτυχή διεξαγωγή του μαθήματος και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Για το σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ειδική περιοχή για την Τεχνολογία, στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/kontaxis με πλήθος εισηγήσεων και παραδειγμάτων για τη διευκόλυνση των διδασκόντων.

Κατεβάστε τα αναλυτικά συμπεράσματα και ενημερωθείτε για τα προβλήματα αλλά και τις καλές πρακτικές ορισμένων σχολείων. (Αρχείο word 1,6 MB)

 

Αθανάσιος Κονταξής
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Μηχανολόγος Μηχανικός
http://users.sch.gr/kontaxis