Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

 Υλικό για το μάθημα "Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές"

Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος βρίσκεται στο ΦΕΚ ΦΕΚ 1277Β/2-7-2008 (κατεβάστε το από το Εθνικό Τυπογραφείο www.et.gr )

Το μάθημα μπορεί να διδαχθεί με πολλούς τρόπους και να εξασφαλίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης, ιδιαίτερα για μαθητές που έχουν παραδοσιακά χαμηλές επιδόσεις. . Πρώτα απ' όλα η συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκετε δίπλα μας, σε κτίρια, εργοτάξια, συνεργεία, βιοτεχνίες κλπ  και μπορεί να διερευνηθεί μέσα από εργασίες μαθητών οι οποίοι  πιθανόν να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε τέτοιους χώρους ή μπορούν να προταθούν από το σχολείο.

Υπάρχει όμως  υπάρχει πολύ και ενδιαφέρον υλικό για διερεύνηση από τους μαθητές όπως:

Εγχειρίδιο ΕΛΙΝΥΑΕ: Εισαγωγή στη Ασφαλή Φόρτωση και μεταφορά φορτίων http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Asfali_fortosi.1147777798864.pdf

Εγχειρίδιο ΕΛΙΝΥΑΕ: Ασφάλεια στις Ανυψωτικές διαδικασίες
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/Anupsotikes%20Diadikasies_site.1175163347873.pdf

Κανονισμός Υγιεινής και Ασφάλειας στον Οργανισμό Λιμένων Θεσσαλονίκης http://www.thpa.gr/files/general/Kanonismos_EAE.pdf

Νομοθεσία για τα Ανυψωτικά Μηχανήματα http://www.elinyae.gr/el/keywords.jsp?keyword=78

Εκπαιδευτικό υλικό Μουσείου Ακρόπολης, http://theacropolismuseum.gr/el/content/ekpaideytiko-yliko  

συγκεκριμένα :

Μηχανήματα και τεχνολογίες για την αναστήλωση της Ακρόπολης http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/bitstream/11174/333/6/future_01_el.pdf

Μεταφέροντας μετώπη της Ακρόπολης http://www.youtube.com/watch?v=VUgUkVvi5as&feature=share&list=PLoT-0bLm8yRozrAvNkMlGHEqfRBoXeetP

Αρπάγη ανάρτησης http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/handle/11174/267

Βαγόνι και γερανογέφυρα http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/handle/11174/329

 

Μια ταινία animation για τη ΔΙΟΛΚΟ (ΤΕΕ -ΕΜΑΕΤ) που προσφέρει  ευκαιρίες για πλήθος τεχνικών αφορμήσεων και ιδέες για εργασίες

 https://www.youtube.com/watch?v=n--mWBKwBDI

 

Υλικό από επιχειρήσεις

Πλούσιο υλικό μπορείτε να αντλήσετε από επιχειρήσεις, θέτοντας στις μηχανές αναζήτησης φράσεις όπως:  "Ανελκυστήρες τεχνικές προδιαγραφές", "ανυψωτικά μηχανήματα", Μηχανήματα μεταφοράς και ανύψωσης  κλπ

 

Υπενθυμίζουμε επίσης το  Βιβλίο Καθηγητή για το μάθημα Ανελκυστήρες - Ανυψωτικά Μηχανήματα