Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

      Συμπεριφορά Μαθητών, Σχολικοί Κανονισμοί και Δημοκρατική διοίκηση
στη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση

 

Σε αρκετές παιδαγωγικές συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων τίθενται τα θέματα  "διαχείρισης τάξης" αλλά και συνολικής συμπεριφοράς μαθητών. Μεταξύ των προτάσεών μας, υποστηρίζουμε την ανάγκη, το σχολείο να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών σε θέματα που τους αφορούν, να τους θέτει τα προβλήματα και να τους ζητάει να αναλάβουν επίσημα τις ευθύνες τους.

Να τους "διδάξει" σε τελευταία ανάλυση:

Αν δεν το κάνει το σχολείο τότε ποιος μπορεί να το κάνει; Σε αρκετές περιπτώσεις που υλοποιήθηκαν τα παραπάνω, είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων,  στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Πρόσφατο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη (Γραφείο Συνηγόρου του Παιδιού) με τίτλο Σχολικοί κανονισμοί και δημοκρατική διοίκηση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αλλά και επισημάνσεις διεθνών φορέων για την ανάγκη συμμετοχής των μαθητών και των γονέων στη λειτουργία του σχολείου αναδεικνύουν με έντονο τρόπο τα παραπάνω θέματα.

Το κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μεταξύ άλλων αναφέρει:

"

 • συχνά δεν είναι σαφείς για τους μαθητές οι κανόνες που ισχύουν στα σχολεία

 • στα περισσότερα σχολεία που έχουν συνταχθεί σχολικοί κανονισμοί συνήθως επιβάλλονται από τη διεύθυνση, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με τους μαθητές

 • οι κανονισμοί αναφέρονται κυρίως στις υποχρεώσεις των μαθητών και όχι στα δικαιώματά τους ή στα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καθηγητών

 • η γνώμη των μαθητών για θέματα που τους αφορούν δεν ακούγεται συστηματικά

 • οι ποινές που επιβάλλονται στους μαθητές συχνά είναι υπερβολικές, χωρίς προειδοποίηση ή χρήση άλλων παιδαγωγικών μέτρων

 • στους εκπαιδευτικούς που παραβαίνουν αντίστοιχους κανόνες (λ.χ. βίαιης συμπεριφοράς, χρήσης κινητών, καπνίσματος, κλπ) δεν φαίνεται να επιβάλλονται κυρώσεις  

 • οι εκπαιδευτικοί δεν υποστηρίζονται ούτε επιμορφώνονται σχετικά με τις παιδαγωγικές μεθόδους που είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούν για τη συμμόρφωση των μαθητών και την εξασφάλιση καλού κλίματος στη σχολική κοινότητα.  "

Στο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά στις απόψεις που διατύπωσαν οι μαθητές προς τον Συνήγορο του Παιδιού κατά τις επισκέψεις του σε σχολεία, στην διάρκεια των Ημερών Διαλόγου και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων.

"Με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την υπόλοιπη εθνική νομοθεσία αλλά και τις συστάσεις προτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Συνήγορος του Παιδιού προτείνει προς το Υπουργείο Παιδείας:

 • να ρυθμίσει με νόμο την υποχρέωση των σχολείων να συντάσσουν σχολικό κανονισμό με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων

 • να δώσει κατευθύνσεις στους διευθυντές σχολείων και τους εκπαιδευτικούς για το πιθανό περιεχόμενο των σχολικών κανονισμών καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση και την εφαρμογή τους

 • να προβλέψει τη διαδικασία ψήφισης του σχολικού κανονισμού με συμμετοχή στις αποφάσεις των τριών μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών)

 • να προβλέψει ότι στο ξεκίνημα κάθε σχολικής χρονιάς θα αφιερώνονται, σε όλες τις τάξεις, ώρες συζήτησης για τον σχολικό κανονισμό και για τον ρόλο των μαθητών στη διαμόρφωση και εφαρμογή του, όπως και για την λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων

 • να προβλέψει τη διαδικασία υποβολής παραπόνων από μαθητές, σε ανεξάρτητο φορέα, για την παραβίαση του σχολικού κανονισμού, όταν θεωρούν ότι η διεύθυνση του σχολείου δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα

 • να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα δημοκρατικής σχολικής διοίκησης και συμμετοχής των μαθητών στη λήψη αποφάσεων."

       

Περισσότερες πληροφορίες:

 

Συνήγορος του Πολίτη http://www.synigoros.gr

Γραφείο Συνηγόρου του Παιδιού http://www.0-18.gr τηλ.210.7289703

 

Αναλυτικά το Κείμενο παρατηρήσεων προς την Υπουργό Παιδείας

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/nea/abscholikoi-kanonismoi-kai-dimokratiki-dioikisi-sti-deyterobathmia-ekpaideysibb 

 

Democratic Governance in schools -Learning and Living Democracy http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Documents/2007_demgovernchoolspublic_en.pdf

 

 

 

Υλικό του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τις Μαθητικές Κοινότητες και τη Δημοκρατία

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει θεσμικό πλαίσιο, φάκελο εκπαιδευτικού, παρουσιάσεις κλπ

 

Το νομικό πλαίσιο των Μαθητικών Κοινoτήτων από τo Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Koinotites/0_8koinotites.pdf

 

Σχετικό θεσμικό πλαίσιο

 

Επισημαίνουμε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει αρκετές κατευθύνσεις - ιδέες για τα παραπάνω θέματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα:

 

Α. Νόμος 1566/85 (ΦΕΚ Α 167) - Δομή και Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή -Μαθητικές κοινότητες

"Άρθρο 45. :

1. Για την υλοποίηση των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαραίτητη είναι η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.

2. Οι διάφορες μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής αποσκοπούν να βοηθήσουν τους μαθητές :

α) Να αποκτήσουν υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου στη διαμόρφωση του συνειδητού και δημιουργικού πολίτη.

β)Να συμβάλλουν στην ομαλή και γόνιμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να επιτευχθεί η συστηματική μετάδοση της απαραίτητης και ουσιαστικής γνώσης.

γ) Να διαμορφώσουν δική τους αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, ώστε να έχουν ως νέοι τα απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα πορεία και εξέλιξή τους.

3. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή συγκροτούν μαθητικές κοινότητες, με τις οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και στην οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους σχολικών εκδηλώσεων. "

 

 

Β. Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων (Aριθ. 23.613/6/Γ2/4094/86/ΦΕΚ619 Β/25-9-86)

 

Μεταξύ άλλων ο Κανονισμός αναφέρει:

"1. Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός, αποτελεί θεσμό που προετοιμάζει τα παιδιά, με τη μάθηση και την αγωγή, για μια σωστή και αποδοτική ζωή, τα προετοιμάζει και τα διαπαιδαγωγεί για την απρόσκοπτη ένταξή τους σε μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Για το σκοπό αυτό καθιερώνει το διάλογο και τη συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης, λευτερώνει και ενισχύει την πρωτοβουλία των παιδιών και ταυτόχρονα φροντίζει να τα εφοδιάζει με ότι είναι αναγκαίο για να γίνουν ικανά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις δραστηριότητες, που συνεχώς αναπτύσσονται, της κοινωνίας μέσα στην οποία θα ζήσουν.

2. Η σχολική ζωή είναι το πλαίσιο που καθημερινά δοκιμάζονται οι κοινωνικές σχέσεις και η αντίληψη ζωής που το ίδιο το σχολείο παρέχει. Η δομή και ο τρόπος λειτουργίας του αντανακλά την κοινωνική συνείδηση, αλλά και καθορίζει την αντίληψη που παρέχεται στα παιδιά για τη ζωή και την κοινωνία.

3. Για να εκπληρώσει το σχολείο τον προορισμό του πρέπει, πρώτα απ' όλα, να είναι χώρος αποδοτικός και αποδεκτός από τους καθηγητές και τους μαθητές. Προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί η ύπαρξη σχολείου με καινούρια δομή, με σύγχρονη και επιστημονική γνώση, με δημοκρατική σχολική ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή η Πολιτεία παρέχει το πλαίσιο και τη συμπαράσταση που πρέπει να αξιοποιηθεί με την κοινή προσπάθεια καθηγητών και μαθητών καθώς και όλων των φορέων που έχουν σχέση με το σχολείο.

Άρθρο 2.

Έννοια, σκοπός και χαρακτήρας των μαθητικών κοινοτήτων.

1. Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

2. Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών - γονέων - μαθητών, για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν.

3. Στη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων δεν είναι δυνατό να υποβαθμίζεται ο ρόλος τους από αυταρχικές μεθόδους λειτουργίας και αντιδημοκρατικούς περιορισμούς, που θα περιθωριοποιούσαν το μαθητή στη σχολική ζωή. Αντίθετα πρέπει να εξασφαλίζονται εκείνες οι λειτουργίες, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δημοκρατικού διαλόγου και της συνεργασίας στη ζωή του σχολείου. "

Κατεβάστε τον Κανονισμό από το Συνήγορο του παιδιού
http://www.0-18.gr/downloads/kanonismos_mathkin.doc

 

Γ. Βασικές Αρχές Κανονισμού Λειτουργίας Σχολείου (Από ΕΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ)
http://epal-kallon.les.sch.gr/LEITOYRGIA/leitoyrgia_sxoleioy/basikes_arxes_kanonismoy_leitoyrgias.pdf

 

 

Δείτε περισσότερα Παιδαγωγικά θέματα