Ο ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ      

http://users.sch.gr/kontaxis

 

Τα μαθήματα


Αγορά Εργασίας 

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός

Χρήσιμες Συνδέσεις

      Να εξασφαλίζουμε την κατανόηση των σημαντικών!

Οι νέοι κυρίως εκπαιδευτικοί που δεν έχουν μεγάλη διδακτική εμπειρία, αντιμετωπίζουν πολλές φορές πρόβλημα στον εντοπισμό των σημαντικών θεμάτων που θα πρέπει να κατανοηθούν από όλους τους μαθητές, σε σχέση με τα δευτερεύοντα. Πόσο μάλλον που πολλά βιβλία ή ακόμη και αναλυτικά προγράμματα δεν τονίζουν όσο πρέπει αυτά τα σημαντικά θέματα.

Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται το φαινόμενο, κατά τη φάση της αξιολόγησης των μαθητών, αυτοί να μην γνωρίζουν ακόμη και στοιχειώδη θέματα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ειδικότητά τους, κατακλυσμένοι με ένα σύνολο πληροφοριών που πολλές φορές αδυνατούν να κατανοήσουν.

Η πρότασή μας είναι ο εκπαιδευτικός να εξαντλεί όλα τα περιθώρια ώστε αυτά τα βασικά θέματα να κατανοούνται από όλους τους μαθητές, τόσο μέσα από τη διδασκαλία όσο και μέσα από επιμέρους ατομικές ή ατομικές δραστηριότητες - εργασίες που αναλαμβάνουν οι μαθητές, στη βάση των ενδιαφερόντων τους. Στην συνέχεια, γύρω από αυτά τα βασικά θέματα θα πρέπει να "οικοδομηθούν"  οι πρόσθετες γνώσεις που είναι απαραίτητες για τους μαθητές, ανάλογα βέβαια με τις δυνατότητές τους, τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντά τους.

Η χρήση εποπτικών μέσων τουλάχιστον για τα σημαντικά τεχνολογικά θέματα αποτελεί ένα καλό εργαλείο προσέλκυσης του ενδιαφέροντος και κατανόησης από όλους τους μαθητές.  Για τα λιγότερο σημαντικά θέματα του αναλυτικού προγράμματος μπορεί να καταναλώνεται περιορισμένος χρόνος παρουσίασης. Για όσους μαθητές επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο, να δίνονται κατάλληλες δραστηριότητες ή  εργασίες (Ατομικές ή ομαδικές), όπως προτείνονται στις αναλυτικές οδηγίες ανά μάθημα.  

Ας δούμε πως αντιμετωπίζονται τα σημαντικά θέματα σε εγχειρίδιο διδασκαλίας για την τεχνολογία οχημάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου.

 Ειδικότερα αξίζει να διαβάσετε  τις εξής σελίδες από το εγχειρίδιο:  

Εσωτερική καύση - Σελίδες 60-63

Δίχρονοι κινητήρες- Σελίδες 63-68

Τετράχρονοι κινητήρες Σελίδες 69-72

Συστήματα μηχανής αυτοκινήτου Σελίδα 85

Στοιχεία Κινητήρα Σελίδα 85- 89

Σύστημα Ανάφλεξης Σελίδες 101-114

Σύστημα εξάτμισης Σελίδες 127-134

Σύστημα Ψύξης Σελίδες 148-154

Σύστημα Λίπανσης Σελίδες 168-172

Αισθητήρες και ενεργοποιητές Σελίδες 185-211

Αρχές Ηλεκτρολογίας Σελίδες 220-270

Συστήματα πέδησης Σελίδες 282-294, 307-314 και 327-337 (ABS)

Κινητήρες Ντήζελ Σελίδες 352-360, 373-375, 388-391

Προσοχή, η χρήση οποιουδήποτε εκπαιδευτικού υλικού δεν είναι ανάγκη να εξαντλείται στην παρουσίασή του από τον εκπαιδευτικό στην τάξη. Μπορεί καλύτερα να δοθεί υπό τύπου εργασίας στους μαθητές, οι οποίοι θα κληθούν να παρουσιάσουν τι καταλαβαίνουν από ένα applet, από μια φωτογραφία, από μια σελίδα στο Ιντερνετ και να το παρουσιάσουν στην τάξη.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο από τη διεύθυνση:

http://www.e-epimorfosi.ac.cy/img/files/mesi_texniki_mixanologia_MHX1_K07T.pdf

 

Παρότι το εγχειρίδιο αναφέρεται σε συγκεκριμένο λογισμικό, μπορεί να αξιοποιηθεί και χωρίς αυτό, με την αξιοποίηση εποπτικού υλικού που διατίθεται στο διαδίκτυο ή βρίσκεται στα σχολεία. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να αξιοποιήσετε τον μικρό οδηγό τεχνικού εκπαιδευτικού περιεχομένου στο Ιντερνετ  http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/SMALLGUIDE.htm

Πιο συγκεκριμένα,  μπορείτε να αξιοποιήσετε το http://auto.howstuffworks.com/engine.htm ή διάφορα videos για τα οχήματα από το http://videos.howstuffworks.com/auto