Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Print

Συντομεύσεις Πληκτρολογίου (κατεβάστε το pdf)

Συνδυασμοί πλήκτρων του συστήματος των Windows

·         F1: Βοήθεια (Help)

·         CTRL+ESC: Άνοιγμα του μενού Έναρξη (Start)

·         ALT+TAB: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών προγραμμάτων

·         ALT+F4: Τερματισμός προγράμματος

·         SHIFT+DELETE: Μόνιμη διαγραφή στοιχείου

·         Λογότυπο των Windows+L: Κλειδώστε τον υπολογιστή (χωρίς να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό CTRL+ALT+DELETE)

Συνδυασμοί πλήκτρων του προγράμματος των Windows

·         CTRL+C: Αντιγραφή

·         CTRL+X: Αποκοπή

·         CTRL+V: Επικόλληση

·         CTRL+Z: Αναίρεση

·         CTRL+B: Έντονη γραφή

·         CTRL+U: Υπογράμμιση

·         CTRL+I: Πλάγια γραφή

Κλικ του ποντικιού/Συνδυασμοί πλήκτρων για τροποποίηση αντικειμένων κελύφους

·         SHIFT+δεξί κλικ: Εμφάνιση μενού συντόμευσης με εναλλακτικές εντολές

·         SHIFT+διπλό κλικ: Εκτέλεση της εναλλακτικής προεπιλεγμένης εντολής (δεύτερο στοιχείο του μενού)

·         ALT+διπλό κλικ: Εμφάνιση ιδιοτήτων

·         SHIFT+DELETE: Άμεση διαγραφή στοιχείου χωρίς τοποθέτησή του στον Κάδο ανακύκλωσης

Αντικείμενα κελύφους και συντομεύσεις γενικού φακέλου/ Εξερεύνησης των Windows (Windows Explorer)

Για ένα επιλεγμένο αντικείμενο:

·         F2: Μετονομασία αντικειμένου

·         F3: Εύρεση όλων των αρχείων

·         CTRL+X: Αποκοπή

·         CTRL+C: Αντιγραφή

·         CTRL+V: Επικόλληση

·         SHIFT+DELETE: Άμεση διαγραφή επιλογής, χωρίς μετακίνηση του στοιχείου στον Κάδο ανακύκλωσης

·         ALT+ENTER: Άνοιγμα των ιδιοτήτων για το επιλεγμένο αντικείμενο

Γενικός φάκελος/έλεγχος συντόμευσης

·         F4: Επιλογή του πλαισίου Μετάβαση σε άλλο φάκελο και μετακίνηση των καταχωρήσεων του πλαισίου προς τα κάτω (εάν είναι ενεργή η γραμμή εργαλείων στην Εξερεύνηση των Windows)

·         F5: Ανανέωση του τρέχοντος παράθυρου.

·         F6: Μετακίνηση μεταξύ τμημάτων παράθυρων στην Εξερεύνηση των Windows

·         CTRL+G: Άνοιγμα του εργαλείου Μετάβαση σε φάκελο (μόνο στην Εξερεύνηση των Windows, των Windows 95)

·         CTRL+Z: Αναίρεση της τελευταίας εντολής

·         CTRL+A: Επιλογή όλων των στοιχείων του τρέχοντος παράθυρου

·         BACKSPACE: Μετάβαση στο γονικό φάκελο

·         SHIFT+κλικ+κουμπί Κλείσιμο (Close): Για φακέλους, κλείσιμο του τρέχοντα φακέλου και όλων των γονικών φακέλων

Έλεγχος δέντρου "Εξερεύνηση των Windows"

·         Αριθμητικό πληκτρολόγιο *: Ανάπτυξη όλων των στοιχείων της τρέχουσας επιλογής

·         Αριθμητικό πληκτρολόγιο +: Ανάπτυξη της τρέχουσας επιλογής

·         Αριθμητικό πληκτρολόγιο -: Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής.

·         ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ: Ανάπτυξη της τρέχουσας επιλογής, εάν δεν έχει αναπτυχθεί. Διαφορετικά, μετάβαση στο πρώτο εξαρτημένο στοιχείο

·         ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ: Σύμπτυξη της τρέχουσας επιλογής, εάν έχει αναπτυχθεί. Διαφορετικά, μετάβαση στο γονικό στοιχείο

Έλεγχος ιδιοτήτων

·         CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Μετακίνηση στις καρτέλες ιδιοτήτων

Εντολές πληκτρολογίου παραθύρου διαλόγου

·         TAB: Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου του παραθύρου διαλόγου

·         SHIFT+TAB: Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου του παραθύρου διαλόγου

·         ΔΙΑΣΤΗΜΑ: Εάν το τρέχον στοιχείο ελέγχου είναι κουμπί, κάνει κλικ στο κουμπί. Εάν το τρέχον στοιχείο ελέγχου είναι ένα πλαίσιο ελέγχου, γίνεται εναλλαγή του πλαισίου ελέγχου. Eάν το τρέχον στοιχείο ελέγχου είναι μια επιλογή, γίνεται κλικ στην επιλογή.

·         ENTER: Ισοδυναμεί με κλικ στο επιλεγμένο κουμπί (το κουμπί με το περίγραμμα)

·         ESC: Iσοδυναμεί με κλικ στο κουμπί Ακύρωση (Cancel)

·         ALT+υπογραμμισμένο γράμμα σε στοιχείο του παραθύρου διαλόγου: Μετακίνηση στο αντίστοιχο στοιχείο

Συντομεύσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

·         Πατήστε το πλήκτρο SHIFT πέντε φορές: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Ασύγχρονων πλήκτρων

·         Πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο SHIFT για οκτώ δευτερόλεπτα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Φίλτρου πλήκτρων (FilterKeys)

·         Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο NUM LOCK για πέντε δευτερόλεπτα: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της Εναλλαγής πλήκτρων

·         Αριστερό ALT+αριστερό SHIFT+NUM LOCK: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Πλήκτρων ποντικιού

·         Αριστερό ALT+αριστερό SHIFT+PRINT SCREEN: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των αντιθέσεων

 

Γενικές εντολές με χρήση μόνο του πληκτρολογίου

·         F1: Εκκίνηση της Βοήθειας των Windows

·         F10: Ενεργοποίηση των επιλογών της γραμμής μενού

·         SHIFT+F10: Άνοιγμα μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο αντικείμενο (ισοδυναμεί με δεξί κλικ σε κάποιο αντικείμενο)

·         CTRL+ESC: Άνοιγμα του μενού Έναρξη (Start)(χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο)

·         CTRL+ESC ή ESC: Επιλογή του κουμπιού Έναρξη (πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε τη γραμμή εργασιών ή πιέστε SHIFT+F10 για κάποιο μενού περιβάλλοντος)

·         CTRL+SHIFT+ESC: Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών των Windows (Windows Task Manager)

·         ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ: Άνοιγμα αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας

·         ALT+TAB: Μετάβαση σε άλλο ενεργό πρόγραμμα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB για να προβάλλετε το παράθυρο εναλλαγής εργασιών)

·         SHIFT: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ τοποθετείτε ένα CD-ROM, για να παρακάμψετε τη δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης

·         ALT+SPACE: Εμφάνιση του μενού Σύστημα (System) του κεντρικού παραθύρου (από το μενού Σύστημα (System)μπορείτε να επαναφέρετε, να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος, να ελαχιστοποιήσετε, να μεγιστοποιήσετε ή να κλείσετε το παράθυρο)

·         ALT+- (ALT+ενωτικό): Εμφάνιση του μενού Σύστημα (System) του εξαρτημένου παράθυρου MDI (Multiple Document Interface) (από το μενού Σύστημα (System) του εξαρτημένου παραθύρου MDI μπορείτε να επαναφέρετε, να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος, να ελαχιστοποιήσετε, να μεγιστοποιήσετε ή να κλείσετε το εξαρτημένο παράθυρο)

·         CTRL+TAB: Μετάβαση στο επόμενο εξαρτημένο παράθυρο ενός προγράμματος MDI (Multiple Document Interface)

·         ALT+υπογραμμισμένο γράμμα σε μενού: Άνοιγμα του μενού

·         ALT+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου

·         CTRL+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος παράθυρου MDI (Multiple Document Interface)

·         ALT+F6: Εναλλαγή πολλαπλών παραθύρων στο ίδιο πρόγραμμα (για παράδειγμα, όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εύρεση (Find) του Σημειωματάριου, ο συνδυασμός πλήκτρων ALT+F6 εναλλάσσει το παράθυρο διαλόγουΕύρεση (Find) με το κεντρικό παράθυρο του Σημειωματάριου)

Για να αντιγράψετε ένα αρχείο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.

Για τη δημιουργία συντόμευσης

πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT, καθώς σύρετε ένα αρχείο στην επιφάνεια εργασίας ή σε κάποιο φάκελο.

Πλήκτρατου Microsoft Natural Keyboard

·         Λογότυπο των Windows: Μενού Έναρξη (Start)

·         Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+R: Παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run)

·         Λογότυπο των Windows+M: Ελαχιστοποίηση όλων

·         SHIFT+Λογότυπο των Windows+M: Αναίρεση ελαχιστοποίησης όλων

·         Λογότυπο των Windows+F1: Βοήθεια (Help)

·         Λογότυποτων Windows+E: Εξερεύνησητων Windows (Windows Explorer)

·         Λογότυπο των Windows+F: Εύρεση αρχείων ή φακέλων

·         Λογότυπο των Windows+D: Ελαχιστοποίηση όλων των ανοιχτών παράθυρων και εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας

·         CTRL+Λογότυπο των Windows+F: Εύρεση υπολογιστή

·         CTRL+Λογότυπο των Windows+TAB: Μετακίνηση της εστίασης από το μενού "Έναρξη" στη γραμμή εργαλείων "Γρήγορη εκκίνηση", στη γραμμή εργασιών (χρησιμοποιήστε το ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ ή το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ για να μετακινήσετε την εστίαση σε στοιχεία που βρίσκονται στη γραμμή εργαλείων "Γρήγορη εκκίνηση" και στην περιοχή ειδοποιήσεων)

·         Λογότυπο των Windows +TAB: Κυκλικό πέρασμα κουμπιών γραμμής εργασιών

·         Λογότυπο των Windows+Break: Παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties)

·         Πλήκτρο εφαρμογής: Εμφανίζει ένα μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

Πληκτρολόγιο Microsoft Natural Keyboard με εγκατεστημένο το λογισμικό IntelliType

·         Λογότυπο των Windows+L: Αποσύνδεση από τα Windows

·         Λογότυπο των Windows+P: Εκκίνηση Διαχείρισης Εκτυπώσεων

·         Λογότυπο των Windows+C: Άνοιγμα του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

·         Λογότυπο των Windows +V: Εκκίνηση Πρόχειρου

·         Λογότυπο των Windows+K: Άνοιγμα παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες πληκτρολογίου

·         Λογότυπο των Windows+I: Άνοιγμα παράθυρου διαλόγου Ιδιότητες ποντικιού (Mouse properties)

·         Λογότυπο των Windows+Α: Εκκίνηση ρυθμίσεων για άτομα με ειδικές ανάγκες (εάν έχουν εγκατασταθεί)

·         Λογότυπο των Windows+ΔΙΑΣΤΗΜΑ: Εμφάνιση της λίστας πλήκτρων συντόμευσης IntelliType της Microsoft

·         Λογότυπο των Windows+S: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πλήκτρου CAPS LOCK

 

 

Contribute!
Books!
Shop!