Κυματική ενέργεια

Το νερό της θάλασσας και το νερό των μεγάλων λιμνών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας, όπως το νερό των ποταμών ή των υδρορευμάτων, γιατί δεν είναι δυνατό να κινηθεί μεταχύτητα προς τις χαμηλότερες περιοχές. Κινείται όμως λόγω της παλίρροιας (άμπωτη-πλημμυρίδα), των ρευμάτων (λόγω της δαφοράς θερμοκρασίας σε διάφορα σημεία του νερού), ή κινείται παλινδρομικά (κύματα). Αυτές τις κινήσεις μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να περιστρέψουμε τροχούς με πτερύγια και στη συνέχεια να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια.

Επίσης, είναι δυνατό να εκμεταλλευτούμε τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στην επιφάνεια και τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όλες αυτές οι εφαρμογές βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.

κυματική ενέργειαΗ κινητική ενέργεια των κυμάτων μπορεί να περιστρέψει την τουρμπίνα, όπως φαίνεται στο σχήμα . Η ανυψωτική κίνηση του κύματος πιέζει τον αέρα προς τα πάνω, μέσα στο θάλαμο και θέτει σε περιστροφική κίνηση την τουρμπίνα έτσι ώστε η γεννήτρια να παράγει ρεύμα. Αυτός είναι ένας μόνο τύπος εκμετάλλευσης της ενέργειας των κυμάτων. Η παραγόμενη ενέργεια είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες μιας οικίας, ενός φάρου, κλπ.

Ένα σύστημα κυματικής ενέργειας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο στον ωκεανό και να παράγει ενέργεια, μπορεί να είναι αγκυρωμένο στο πυθμένα ή πλωτό ανοιχτά της θάλασσας, ή σύστημα εγκαταστημένο στα παράλια ή στα ρηχά νερά. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί επίσης να είναι ολικά βυθισμένο στο νερό η να είναι τοποθετημένο πάνω από την θαλάσσια επιφάνεια σε μία πλωτή πλατφόρμα. Παρά τις δυνατότητες που παρουσιάζουν τα συστήματα κυματικής ενέργειας τα περισσότερα πρωτότυπα αυτών έχουν εγκατασταθεί στις ακτές. Η αισθητική επίδραση ενός συστήματος στο περιβάλλον εξαρτάται από τον τύπο που θα υιοθετηθεί, έτσι ένα σύστημα μερικώς βυθισμένο ή τοποθετημένο λίγα χιλιόμετρα μακριά δεν επηρεάζει την εναρμόνιση του συστήματος στο φυσικό περιβάλλον. Αντίθετα συστήματα κυματικής ενέργειας τοποθετημένα στις ακτές μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην όλη αισθητική και να μετατρέψουν ένα φυσικό περιβάλλον σε άκρως βιομηχανικό. Έτσι προσοχή απαιτείται τόσο στην μορφή του συστήματος που πρόκειται να υιοθετηθεί καθώς και πως θα εναρμονιστεί με την υπάρχουσα αρχιτεκτονική τοπίου και το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής.

Συστήματα κυματικής ενέργειας υπάρχουν σήμερα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Στην Ευρώπη συτήματα κυματικής ενέργειας έχουν τοποθετεηθεί στην Ιρλανδία (Έιρε), την Μ. Βρετανία, την Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Δανία και τη Σουηδία.

Σηµαντικό επίτευγµα της ερευνητικής δραστηριότητας στην Πορτογαλία είναι ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθµός τύπου «µετατροπέα παλλόµενης στήλης» στις νήσους Αζόρες, ονοµαστικής ισχύος 400 kW, ο οποίος λειτουργεί µε επιτυχία εδώ και µία δεκαετία περίπου και τροφοδοτεί την νήσο Pico.

 

 Video για το Pelamis, που είναι ο πρώτος μετατροπέας κυματικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η εταιρεία που κατασκεύασε το συγκεκριμένο σύστημα είναι η Pelamis Wave Power που έχει έδρα τη Σκοτία. Για πρώτη φορά τοποθετήθηκε ένα σύστημα Pelamis το 2004 στη Σκοτία. Τοποθετήθηκαν το 2008 στα ανοικτά της Πορτογαλίας 3 Pelamis .