Είναι η Γεωμετρία κίνηση;

PDFΕκτύπωση

Ευκλείδης

Στη σχολική μας πρακτική αντιμετωπίζουμε την Ευκλείδεια γεωμετρία σαν ένα σύνολο στατικών αντικειμένων. Αυτό συμβαίνει διότι, έτσι ιστορικά θεμελιώθηκε από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας.(Το ίδιο πετύχαμε και στην ανάλυση με τους ε, δ ορισμούς.) Επιχειρήματα κίνησης δίνονται ελάχιστα, κυρίως στο γυμνάσιο και συνήθως μόνο ένα πρόβλημα ανάκλασης στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου ή στην πρώτη Λυκείου. Στόχος του τόπου είναι να αναδείξει την δύναμη και την ομορφιά των αποδείξεων της Ευκλείδειας Γεωμετρίας που χρησιμοποιούν επιχειρήματα κίνησης, ή μιλώντας πιο τεχνικά μετασχηματισμών.

Πριν απαντήσουμε αν είναι η Ευκλείδεια γεωμετρία κίνηση, πρέπει μάλλον να σκεφθούμε τι είναι Γεωμετρία. Ο ορισμός που διαφαίνεται στη σελίδα του υπερσυνδέσμου οφείλεται στον μεγάλο Γερμανό μαθηματικό F. Klein και εξυπηρέτησε τα μαθηματικά για μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα. Αν και δεν είναι ότι πιο σύγχρονο στην μαθηματική έρευνα μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του τόπου και ίσως και της εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση δίνεται συνοπτικά η θεωρία και ακολουθούν προβλήματα με τη μορφή applet. Τα applet δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Geogebra και για να λειτουργήσουν πρέπει να έχετε στον υπολογιστή σας εγκατεστημένη μια πρόσφατη έκδοση της Java.(Αν βιάζεστε για applets από το μενού , επιλέξτε κάποιο από τα προβλήματα.) Καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια οι σελίδες να είναι ανεξάρτητες από browser και ανάλυση, αλλά θα πρέπει να επιτρέψετε Javascript και Java να τρέξουν. Το νέο, από τον 5ο του 2009, είναι ότι ο τόπος είναι πλέον, σε Joomla.

Αριθμός επισκεπτών από 9/8/2007