Πρόβλημα 1 παράλληλες προβολές

Πρόβλημα 1 παράλληλες προβολές

PDFΕκτύπωση
DupinΑπό κάθε κορυφή τριγώνου ΑΒΓ φέρουμε τα δύο τμήματα που διαιρούν την απέναντι πλευρά σε 3 ίσα τμήματα. Αυτά τα έξι τμήματα ορίζουν ένα εξάγωνο (βλέπε σχήμα). Το ζητούμενο είναι να αποδείξουμε ότι οι τρείς διαγώνιες που ενώνουν τις απέναντι κορυφές του εξαγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο. (συντρέχουν)


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Το "εύκολο πρόβλημα"

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)