Αυτή η σελίδα είναι αφιερωμένη στο μοντελισμό και πιο συγκεκριμένα στα μοντέλα του Πολέμου των Άστρων. Ήδη από το 1978 (ένα χρόνο μετά την έξοδο της πρώτης ταινίας στις αίθουσες), άρχισαν να κυκλοφορούν και τα πρώτα σχετικά μοντέλα στις ΗΠΑ από την MPC. Το 1985 η MPC αγοράστηκε από την Ertl και μετονομάστηκε σε MPC/Ertl, και αργότερα μετά από νέα εξαγορά σε AMT/Ertl, ενώ και άλλες εταιρίες κυκλοφόρησαν κάποια μοντέλα. Παρά την αύξηση της ποικιλίας των συγκεκριμένων μοντέλων με την πάροδο του χρόνου, εξακολουθούν να παραμένουν σχετικά δυσεύρετα στην Ελλάδα. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε όλα τα μοντέλα που έχω συναρμολογήσει από το 1999 που ασχολήθηκα για πρώτη φορά έως σήμερα. Η σελίδα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με φωτογραφίες και πληροφορίες για κάθε νέο μοντέλο που θα κατασκευάζω.


Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2007 - Νέο μοντέλο! Speeder bike!
Πρώτη ενημέρωση: 20/5/2003


Copyright 2004-2007,  Χρήστος Μακροζαχόπουλος
Member of International List of Scale Model Related Web Sites         visit my site