Α4 Δομημένος Προγραμματισμός

Το υλικό που περιέχεται στο Αρθρωτό ΤΕΤΡΑΔΙΟ Επιμορφούμενου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υποστηρίζει τη δια ζώσης (face to face) διδασκαλία μέσα στα εργαστηριακά κέντρα αλλά και να διευκολύνει την πρόσβαση των καθηγητών πληροφορικής στο εκπαιδευτικό υλικό από απόσταση (distant learning).

 

 

Α4 -  Δομημένος Προγραμματισμός
Στο πλαίσιο της επιμορφωτικής συνάντησης θα παρουσιαστεί συνοπτικά η έννοια του Αλγορίθμου και οι τρόποι παρουσίασής του, βασικά στοιχεία αλγοριθμικής καθώς και οι τρεις αλγοριθμικές δομές, αυτή της Ακολουθίας, της Επιλογής και της Επανάληψης.