Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

 

επαναληπτική άσκηση  

 

    HTML φόρμα

 
 
 

 

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

Τεχνικά χαρακτηριστικών δίσκων HDD/SSD/RAID

άσκηση word - άσκηση pdf

Τεχνικά χαρακτηριστικά Οθονών - Προβολικών     Άσκηση word     Άσκηση pdf

Τεχνικά χαρακτηριστικά εκτυπωτών   

άσκηση word     άσκηση pdf

Τεχνικά χαρακτηριστικά laptop - tablet      άσκηση word     άσκηση pdf

Τεχνικά χαρακτηριστικά περιφερειακών (πληκ/γιο - HeadSet - Scanner)  άσκηση word     άσκηση pdf
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά καρτών γραφικών, ήχου, επέκτασης (PCI express x)
Τεχνικά χαρακτηριστικά τροφοδοτικών, UPS  
 
 

 

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

άσκηση σε γραμμή εντολών (MS-DOS)   word     pdf

 

άσκηση 2 σε γραμμή εντολών (MS-DOS)   word    pdf

 

Τύποι Αρχείων     xlsx     pdf

 

Λειτουργικό Σύστημα Linux, εισαγωγή  word   pdf

Linux, δεντρική δομή, βασικές εντολές  pdf

 Linux - head/tail    

 Linux - sort (ταξινόμιση) 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα