Ασκήσεις FrontPage (Ιστοσελίδες) - Photoshop (επεξεργασία εικόνας)

Άσκηση 6 - εικόνες - οδηγίες

Άσκηση 7 - ολοκληρωμένη εργασία (εξωτερικός σύνδεσμος)

 

Επεξεργασία εικόνας με το Adobe Photoshop

Σημειώσεις για το πρόγραμμα Adobe Photoshop - εδώ

Άσκηση 5 - οδηγίες - εικόνα Ναού - εικόνα ουρανού - εικόνα Απόλλωνα

Άσκηση 6 - οδηγίες - εικόνα

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα

προβολή μιας περιοχής της Ελλάδας ή και της χώρας γενικότερα ως τουριστικού προορισμού (ιστοσελίδα ή σύνθεση)