Προσωκρατικοί » Οι φιλόσοφοι - Ο Παρμενίδης

 

 

Παρμενίδης (περίπου 515-440 π.Χ.)


 

 

 

 

 
 
Αναλυτικό κείμενο