Προσωκρατικοί » Μικρές ψηφίδες - Πυθαγόρας

 

 

Ιστορίες για τη ζωή και τη δράση του Πυθαγόρα

Η κριτική του Ηρακλείτου
Ο Πυθαγόρας ήταν περίφημος για την πολυμάθειά του. Ο Ηράκλειτος τον κορόιδεψε λέγοντας «η πολυμάθεια δε βάζει μυαλό στον άνθρωπο· αν συνέβαινε αυτό θα είχαν μυαλό και ο Ησίοδος και ο Πυθαγόρας καθώς και ο Ξενοφάνης και ο Εκαταίος»

Η κοροϊδία του Ξενοφάνη
Πολλοί περιγελούσανε τον Πυθαγόρα για το δόγμα της μετεμψύχωσης. Ένας από αυτούς φαίνεται να είναι και ο Ξενοφάνης, που γράφει σε ένα ποίημά του: Λένε ότι κάποτε περνούσε [ο Πυθαγόρας] από ένα δρόμο και είδε να κακομεταχειρίζονται ένα σκυλάκι· το λυπήθηκε και είπε: «Σταμάτα, μην το χτυπάς, γιατί είναι η ψυχή ενός φίλου μου, που την αναγνώρισα ακούγοντάς την».