Σοφιστές » Η προσφορά τους

 

 

Η προσφορά των Σοφιστών

· Οι σοφιστές ήσαν οι πρώτοι φιλόσοφοι που έθεσαν τον άνθρωπο στο επίκεντρο των ερευνών τους.
· Έθεσαν τις βάσεις για την επιστημονική μελέτη της γλώσσας, της αγωγής, της ψυχολογίας και άλλων επιστημών του ανθρώπου.
· Με την κριτική τους στην παραδοσιακή σκέψη και την τάση αμφισβήτησης των πάντων άνοιξαν νέους ορίζοντες στη σκέψη.
· Διατύπωσαν ιδέες πρωτότυπες και πήραν θέσεις βαθύτατα ανθρωπιστικές (όπως στο θέμα της ισότητας των ανθρώπων και στο θέμα της ποινής), ώστε όχι άδικα το κίνημά τους ονομάστηκε από σύγχρονους μελετητές ο διαφωτισμός της αρχαιότητας.

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 
Συνοπτικό κείμενο