Αλυτρωτισμός

Κατάλογος Λημμάτων

Ανώτερο επίπεδο

Πάνω

Κάτω
Αρχική ΣελίδαΧάρτης Πλοήγησης
Ο Μικρός Ιστορικός
Οδηγίες Χρήσης
Αξιολόγηση

Πολιτική και κοινωνική κίνηση που εκδηλώνεται σε μια ανεξάρτητη χώρα με σκοπό την απελευθέρωση ομοεθνών που ζουν υπόδουλοι σε μια άλλη, συνήθως γειτονική, χώρα. Π.χ., μορφή εκδήλωσης αλυτρωτισμού ήταν η δημιουργία στην Ελλάδα του 19ου αι. οργανώσεων πολιτών (όπως η Εθνική Εταιρεία) που σκοπό είχαν την προετοιμασία εξεγέρσεων των υπόδουλων Ελλήνων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά και την άσκηση πίεσης στις ελληνικές κυβερνήσεις ώστε να ακολουθούν αλυτρωτική πολιτική.