Κοιμηθέντες Αρχιερείς κατά το 1906

ΕΤΟΣ 1906

Κοιμηθέντες Αρχιερείς

Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως κυρός Ναθαναήλ. (+ 18-09-1906).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πελαγωνείας κυρός Γρηγόριος. (+ 04-11-1906).
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.