Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1907

Κοιμηθέντες το 1907

Κύρια Εκκλησιαστικά συμβάντα

  1. 14/06/1907: Κοίμηση Σαμακοβίου Δοσιθέου. [Βουλγαρική Εξαρχία].

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.