Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1910

ΕΤΟΣ 1910

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοραβικίου κύριος Βόρις. 06-08-1910.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 22 Οκτωβρίου 1938. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νυσσάβας κύριος Ιλαρίων. 21-11-1910.
(Βουλγαρική Εξαρχία).

Εκοιμήθη στις 14 Απριλίου 1950. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.