Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1915

ΕΤΟΣ 1915

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρονστάνδης κύριος Θεοφάνης. 31-05-1915.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 4 Οκτωβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ειρηνουπόλεως κύριος Φώτιος. 21-06-1915.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 29 Δεκεμβρίου 1935. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Οστρόγκ κύριος Αβέρκιος. 29-06-1915.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 27 Νοεμβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρυμπίνσκ κύριος Κορνήλιος. 05-07-1915.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 27 Οκτωβρίου 1966. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Φιλαδελφείας κύριος Εύδωρος. 02-12-1915.
(Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).

Εκοιμήθη στις 22 Ιουνίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.