Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1917

Κοιμηθέντες κατά το 1917

Χειροτονηθέντες κατά το 1917

Ημερολόγιο συμβάντων

 

 

 

 

 

 

 


Κοιμηθέντες το 1917

Χειροτονηθέντες το 1917

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ζ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Θ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΒΙΚΙΟΥ

ΙΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΙΓ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΑΝΣΥΛΒΑΝΙΑΣ

ΙΔ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΟΥΚΟΒΙΝΗΣ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.