Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1919

Κοιμηθέντες κατά το 1919

Χειροτονηθέντες κατά το 1919

Ημερολόγιο συμβάντων

 

 

 

 

 

 

 


Κοιμηθέντες το 1919

Ημερολόγιο συμβάντων

Α. ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Β. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Γ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ε. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΡΩΣΙΑΣ

ΣΤ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ζ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Θ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΑ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΛΟΒΙΚΙΟΥ

ΙΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ


ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.