Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1987

ΕΤΟΣ 1987

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κασίρας κύριος Θεοφάνης. 11-01-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νύσσης κύριος Ελευθέριος. 06-02-1987.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 6 Ιανουαρίου 2011. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Περεγιασλάβας Χμιελνικίου κύριος Παλλάδιος. 08-02-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 7 Οκτωβρίου 2000. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρυξελλών και Βελγίου κύριος Σίμων. 11-04-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πίνσκ κύριος Κωνσταντίνος. 12-04-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 19 Σεπτεμβρίου 2000. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αγίου Φραγκίσκου και Δυτικής Αμερικής κύριος Τύχων. 30-05-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τρωάδος κύριος Αλέξιος. 17-05-1987.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αρχαγγέλου και Μουρμάνσκ κύριος Παντελεήμων. 17-05-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμπώβου και Μιτσούρινσκ κύριος Ευγένιος. 31-05-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 11 Οκτωβρίου 2002. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Έδμοντον κύριος Σεραφείμ. 13-06-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τοπλικίου κύριος Μητροφάνης. 12-07-1987.
(Πατριαρχείο Σερβίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κύριος Στέφανος. 25-07-1987.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μοζάισκ κύριος Γρηγόριος. 13-09-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 25 Φεβρουαρίου 2018. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκοπέλου κύριος Παγκράτιος. 27-09-1987.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

    Εκοιμήθη στις 16 Δεκεμβρίου 2007. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τιχβίν κύριος Πρόκλος. 18-10-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 23 Μαρτίου 2014. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τασκένδης και Μέσης Ασίας κύριος Λέων. 01-11-1987.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λαοδικείας κύριος Ιάκωβος. 25-12-1987.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 28 Μαρτίου 2018. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.