Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 2001

ΕΤΟΣ 2001

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κασσανδρείας κύριος Νικόδημος. 13-01-2001.
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κύριος Εφραίμ. 14-01-2001.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως κύριος Σεραφείμ. 21-01-2001.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μπρέστ και Κόμπριν κύριος Σωφρόνιος. 04-02-2001.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κύριος Νίκανδρος. 25-02-2001.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζάμπιας κύριος Πέτρος. 25-02-2001.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 31 Ιανουαρίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ειρηνουπόλεως κύριος Προτέριος. 03-03-2001.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 20 Οκτωβρίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νειλουπόλεως κύριος Γεώργιος. 04-03-2001.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε κύριος Κύριλλος. 11-03-2001.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Εκοιμήθη στις 18 Νοεμβρίου 2012. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κύριος Νικόλαος. 18-03-2001.
(Πατριαρχείο Αλεξανδρείας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ιλφοβεάνου κύριος Σεβαστιανός. 25-03-2001.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Παρτοσάνου κύριος Δανιήλ. 01-04-2001.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαλτιμόρης κύριος Νικόλαος. 22-04-2001.
(Πατριαρχείο Ρωσίας-Μετροπόλια).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βαλτικής κύριος Σεραφείμ. 19-05-2001.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μπουένος ’υρες κύριος Ταράσιος. 03-06-2001.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κομάνων κύριος Γαβριήλ. 24-06-2001.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 26 Οκτωβρίου 2013. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ζνεπόλεως κύριος Νικόλαος. 07-07-2001.
(Πατριαρχείο Βουλγαρίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Στρεχαϊάνου κύριος Γουρίας. 05-08-2001.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 21 Οκτωβρίου 2021. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκορεάνου κύριος Νικόδημος. 19-08-2001.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δημητρώβου κύριος Αλέξανδρος. 02-09-2001.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πραχοβεάνου κύριος Βαρσανούφιος. 30-09-2001.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σαλώνων κύριος Θεολόγος. 14-10-2001.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μασσαλίας κύριος Σιλουανός. 21-10-2001.
(Πατριαρχείο Ρουμανίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κύριος Ανδρέας. 03-11-2001.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νοτίου Σαχαλίνης και Κουρίλων κύριος Δανιήλ. 11-11-2001.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος. 16-12-2001.
(Εκκλησία της Ελλάδος - Νέες Χώρες).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου, Τήνου, ’νδρου, Κέας, Μήλου κύριος Δωρόθεος. 16-12-2001.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος. 17-12-2001.
(Εκκλησία της Ελλάδος).

Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πολτάβας και Κρεμεντσούγκ κύριος Φίλιππος. 30-12-2001.
(Πατριαρχείο Ρωσίας).

Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021.