Έτη 1811-1832

Διοικητική διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Έτη 1811-1832

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1811 (05-03-2024).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1812 (24-02-2024).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1813 (03-02-2024).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1814 (22-01-2024).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1815 (10-01-2024).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1816 (22-12-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1817 (06-12-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1818 (20-11-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1819 (16-10-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1820 (29-09-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1821 (18-09-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1822 (04-07-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1823 (22-06-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1824 (05-06-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1825 (27-05-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1826 (11-05-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1827 (29-04-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1828 (17-04-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1829 (30-03-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1830 (24-03-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1831 (01-03-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1832 (17-02-2023).

Έτη 1833-1870

Έτη 1871-1900

Έτη 1901-1930

Έτη 1931-1959

Έτη 1960-2020

Αναθεώρηση: Πέμπτη, 04 Απριλίου 2024.