Έτη 1833-1870

Διοικητική διάρθρωση της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Έτη 1833-1870

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1833 (07-02-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1834 (25-01-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1835 (14-01-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1836 (05-01-2023).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1837 (21-12-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1838 (03-12-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1839 (12-11-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1840 (24-10-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1841 (25-09-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1842 (18-09-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1843 (24-08-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1844 (16-08-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1845 (05-08-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1846 (24-07-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1847 (16-07-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1848 (07-07-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1849 (14-06-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1850 (29-05-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1851 (02-05-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1852 (11-04-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1853 (01-04-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1854 (19-03-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1855 (07-03-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1856 (22-02-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1857 (18-01-2022).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1858 (29-12-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1859 (04-12-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1860 (30-10-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1861 (01-10-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1862 (11-07-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1863 (29-05-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1864 (27-04-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1865 (22-03-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1866 (10-02-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1867 (26-01-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1868 (01-01-2021).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1869 (07-12-2020).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία το έτος 1870 (14-11-2020).

Έτη 1871-1900

Έτη 1901-1930

Έτη 1931-1959

Έτη 1960-2020

Αναθεώρηση: Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023.