ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΟΛΟΜΟΥΤΣ ΚΑΙ ΜΠΡΝΟ

        Ιστορικό σημείωμα: Μετά το τέλος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου η Τσεχοσλοβακία βρέθηκε στη σφαίρα επιρροής της Σοβιετικής ένωσης,, η οποία εγκατέστησε κομμουνιστικό καθεστώς στη χώρα. Το γεγονός αυτό έδωσε αφορμή στο Πατριαρχείο Ρωσίας να επέμβει στα εκκλησιαστικά πράγματα της χώρας ιδρύοντας τον Απρίλιο του 1946 την Εξαρχία Τσεχοσλοβακίας, την οποία υπήγαγε στη δικαιοδοσία του.

    Στις 7 Δεκεμβρίου 1949 το Πατριαρχείο Ρωσίας ίδρυσε εντός της Εξαρχίας Τσεχοσλοβακίας την Επισκοπή Ολομούτς και Μπρνό, την οποία απέσπασε από την Επισκοπή Πράγας. Το 1951 το Πατριαρχείο Ρωσίας ανακήρυξε αυτοκέφαλη την Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας εντάσσοντας σε αυτήν την Επισκοπή Ολομούτς. Ωστόσο το Αυτοκέφαλο του 1951 δεν αναγνωρίστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο είχε ανακηρύξει Αυτόνομη την Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας το 1923. Από το 1959 μέχρι το 1982 η Επισκοπή χήρευε. Στις 27 Αυγούστου 1998 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακήρυξε Αυτοκέφαλη την Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας και την Επισκοπή Ολομούτς ως μία από τις Μητροπόλεις της.

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

         
         
         

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.