Προσωπική ιστοσελίδα Μάρκου Μάρκου
Αρχική σελίδα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ
(Επισκοπή Τιτουλαρίων και Βοηθών Επισκόπων).

    Επισκοπικός κατάλογος από το 1960.

1) Γερμανός Λιαμάδης: 10 Απριλίου 1955-14 Μαρτίου 1965. Από Αρχιμανδρίτης. Κοίμηση.

2) Σωτήριος Αθανασούλας: 27 Ιανουαρίου 1974-15 Μαρτίου 1979. Από Αρχιμανδρίτης. Εις Τορόντου.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.