ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

    Επισκοπικός κατάλογος (υπό σύνταξη).

Σωκράτης Κολιάτσος 2 Φεβρουαρίου 1884-15 Φεβρουαρίου 1899 Από Πρεσβύτερος Κοίμηση 1834-1899
         
 
         
         
 
         
         
 
         
         

Αναθεώρηση: Κυριακή, 07 Μαρτίου 2021.