Χάρτης Καρνώ  Εφαρμογή shockwave flash


                       Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στην απλοποίηση, με την επιλογή "Random"

Οδηγίες:

1 Εισάγετε τους όρους της συνάρτησης που θέλετε να απλοποιήσετε, πιέζοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα στον πίνακα αληθείας.

2 Κρατώντας πιεσμένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από τα κελιά του χάρτη Καρνώ που θέλετε να ομαδοποιήσετε. Μόνο οι έγκυρες ομάδες σχεδιάζονται.

3 Ο απλοποιημένος όρος που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα εμφανίζεται στη στήλη "Subcubes". Για να διαγράψετε μια ομάδα, πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο στη στήλη "Subcubes".

4 Η επιλογή "Edge Assist" συμπληρώνει τις ομάδες στις οποίες τα κελιά βρίσκονται στις άκρες του χάρτη .

5 Για να διαγράψετε όλες τις ομάδες, επιλέξτε "Clear Loops".

6 Με την επιλογή "Reset Table" ξεκινάτε ένα νέο πρόβλημα απλοποίησης.

7 Για να εμφανιστεί η απλοποιημένη συνάρτηση, επιλέξτε "Show Minimum".

8 Για να δείτε πόσο καλά απλοποιήσατε μια συνάρτηση, επιλέξτε "Show Grade". Ο βαθμός σας εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεται η δική σας απλοποίηση, με αυτήν που υπολογίζει το πρόγραμμα

9 Για να εμφανιστεί το κυκλωματικό διάγραμμα, επιλέξτε "Show Circuit".

10 Δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στην απλοποίηση, με την επιλογή "Random".

11 Προσοχή! Το πρόγραμμα μπορεί να μην υπολογίσει όλες τις πιθανές απλοποιημένες μορφές μιας συνάρτησης, αν έχει πολλές.