Διαθέσιμες εφαρμογές


 

  • Υπολογιστής αντιστάσεων


 
  • Χάρτης Καρνώ


 
  • Χάρτης Καρνώ 2     Εφαρμογή sockwave flash


 
  • Σχεδίαση και Εξομοίωση Κυκλωμάτων  

 
  • Κύκλωμα Ενισχυτή CE με τρανζίστορ NPN

 
  • Βασικά Κυκλώματα Τελεστικών Ενισχυτών


 

  • Κατασκευή τρανζίστορ FET - Εξομοίωση της λειτουργίας του


 

 


 

Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη Java στο φυλλομετρητή σας για να δείτε την εξομοίωση

You need a Java-enabled browser to see the simulation

Κατεβάστε τη Java στον υπολογιστή σας: