Modele monetar

Conformez Ordinului Nr. 1840/2004 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Precizarilor referitoare la dénominarea monedei nationale, PE tot parcursul paroadei in care Moneda Veche are putere circulatorie, respectiv pana la Data de 31 decembrie 2006, Registrul de Casa se intocmeste à Moneda noua. Soldul Registrului de Casa se prezinta à Moneda noua. Prezentarea componentei soldului de Casa se face in functie de structura numerarului existant, respectiv Moneda noua si Moneda Veche, dupa caz. Documentul in care se prezinta structura soldului de Casa este Monetarul. Monetar Siyasət likvidlik tələsində effektsizdir. Inflyasiya və Faiz dərəcəsi sıfıra yaxın olduqda, Mərkəzi Bank ənənəvi yollarla monétaire Siyasət həyata keçirə bilmir. Bu Zaman qeyri ənənəvi üsullar tətbiq Edir: Dövlət istiqrazları almaqdansa, Korporativ qiymətli kağızlar almaqla istehsalın artımını təmin Edir ya da uzunmüddətli istiqrazlar alır və qısa müddətli istirazlarını satır [24]. Monetarul se utilizeaza pentru vanzarea marfurilor cu amanuntul. In conditiile utilizarii aparatelor de Marcat electronice fiscale, Suma inscrisa in monétaire trebuie sa coïncidda cu Suma DIN Registrul de Casa SIGD de aceste aparate, inclusiv cu Suma inregistrata de mana in Registrul de Casa, in cazul defectarii aparatelor de l`électronice de Marcat. Publié: Bernanke, Ben S., Jean Boivin et Piotr Eliasz. «Mesurer les effets de la politique monétaire: une approche autorégressive vectorielle augmentée par facteurs (FAVAR)», revue trimestrielle d`économie, 2005, V120 (1, fév), 387-422.

citation gracieuseté de Makroiqtisadi Siyasət adətən 2 istiqamətdə tətbiq edilir. Monetar və Fiskal. Hər Iki istiqamət iqtisadi sabitliyin, ÜDM-in artım səviyyəsinin və resursların Tam istifadəsinin qorunub saxlanılması məqsədi ilə istifadə edilir. [23] document de travail n ° 10220 du NBER publié en janvier 2004 programme (s) de NBER: Economie monétaire en consecinta, dans cazul desfasurarii de activitati de Comert cu amanuntul se va intocmi Monetarul la Registrul de Casa. In cazul in care exista mai multe gestiuni soin séparé organizeaza casierie proprie se va intocmi si monetarul. Conformez-vous à l`art. 3 alin. (1) DIN Ordinul Nr. 2055/1998 al ministrului finantelor publice privind Aplicarea corespunzatoare a Hotararii Guvernului Nr. 831/1997, toate unitatile DIN comertul cu amanuntul vor utiliza pentru inregistrarea veniturilor formularul cu regim Special Monetar COD 14-50-61. Anexa Nr.