Λίγα λόγια για την ερευνητική εργασία - Ομάδες εργασίας

 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ταύρου και στα πλαίσια του μαθήματος Ειδική Θεματική Δραστηριότητα της Γ' Τάξης ΕΠΑΛ. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ομάδας σπουδαστών της Γ΄Τάξης του Τομέα Πληροφορικής και ομάδας σπουδαστών της Γ' Τάξης του Τομέα Ηλεκτρολογίας. Οι σπουδαστές αφού χωρίστηκαν σε ομάδες συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν όλο το υλικό που παρουσιάζεται στην εφαρμογή. Παράλληλα οι σπουδαστές του Τομέα Πληροφορικής ασχολήθηκαν με την οργάνωση και ταξινόμηση του υλικού σε θεματικές ενότητες και υποενότητες και προχώρησαν στην κατασκευή του παρόντος δικτυακού τόπου με σκοπό τη συγκέντρωση και παρουσίαση του προαναφερθέντος υλικού υπό την επίβλεψη της υπεύθυνης καθηγήτριας Φαναριώτη Μαρίας. Σκοπός της εργασίας εκτός από την έρευνα ήταν και η εμπλοκή των σπουδαστών της Πληροφορικής σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ενός πραγματικού δικτυακού τόπου. Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε κυρίως το διαδίκτυο και βιβλιογραφία. Σε όποιο σημείο χρησιμοποιείται ξένο υλικό για τους σκοπούς της έρευνας αυτό συνοδεύεται απαραίτητα από τις πηγές του.

 

Συμμετέχοντες Μαθητές

Τομέας Πληροφορικής
 • Μαργαρίτη Βικτώρια
 • Mακρή Ντριτάν
 • Μπερμπερίδης Ιωάννης
 • Νιαουνάκη Μαργαρίτα
 • Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος
 • Σούκνι Έλβις
 • Φερέιρα Αλέξανδρος
Τομέας Ηλεκτρολογίας
 • Λίνδος Μιχαήλ
 • Μπουρδανιώτης Πέτρος
 • Πάντσιος Γεώργιος


 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια

 • Φαναριώτη Μαρία, ΠΕ19
 • MSc Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός, Παν. Αθηνών
 • ΜΑ in ΙΤ, Multimedia and Education, Univ. Leeds UK