Δραστηριότητα

Στα πλαίσια του προγράμματος Comenius στο οποίο συμμετέχει το σχολείο σας, τα συνεργαζόμενα σχολεία  ζήτησαν να τους δώσετε πληροφορίες για το νομό σας.

Να εργαστείτε ως  ερευνητές και να καταγράψετε τα στοιχεία που έχουν σχέση με τη γεωγραφία, την ιστορία, την παράδοση, τη λαογραφία, τον πολιτισμό και αυτά που θεωρείτε  ενδιαφέροντα για κάποιον που θέλει να γνωρίσει ή να επισκεφθεί το νομό σας.

Θα εξερευνήσετε και θα δώσετε πληροφορίες σχετικά με:

     Σκεφτείτε την τάξη ως τυπογραφείο και παρουσιάστε τις εργασίες  σας σε μορφή ιστορικού, λαογραφικού, πολιτιστικού χάρτη.

Καλή επιτυχία !

 

.